hOrganizacja - Організацiя

 


h Zarząd główny ZŁ

 

l Kłapyk Stefan

- przewodniczący

l Wiewiórka Adam

- zastępca przewodniczącego

l Ksenicz Andrzej

- zastępca przewodniczącego

l Wacław Szlanta

- zastępca przewodniczącego

l Hładyk Natalia

- sekretarz

l Łukaczyn Stefan

- skarbnik

l Hładyk Stefan

- członek prezydium

l Hojsak Emil

- członek prezydium

 

 

l Trochanowski Grzegorz

- członek Zarządu Głównego

l Łabowski Jerzy

- członek Zarządu Głównego

l Stawiski Jacek

- członek Zarządu Głównego

l Suchanicz Grzegorz

- członek Zarządu Głównego

l Sycz Piotr

- członek Zarządu Głównego

l Toropiła Jan

- członek Zarządu Głównego

l Dowhań-Domańska Ksenia

- członek Zarządu Głównego

l Pyrz Emilia

- członek Zarządu Głównego

l Banias Anna               

- członek Zarządu Głównego

l Gyba Łukasz 

- członek Zarządu Głównego

l Hładyk Grzegorz

- członek Zarządu Głównego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


h Statut ZŁ

 


h Uchwały zjazdów ZŁ

 

l Uchwała II Zjazdu Zjednoczenia Łemków

l Uchwała III Zjazdu Zjednoczenia Łemków

l Uchwała IV Zjazdu Zjednoczenia Łemków

l Uchwała V Zjazdu Zjednoczenia Łemków

l Uchwała VI Zjazdu Zjednoczenia Łemków

l Uchwała VII Zjazdu Zjednoczenia Łemków

l Uchwała VIII Zjazdu Zjednoczenia Łemków

l Uchwała IX Zjazdu Zjednoczenia Łemków

l Uchwała IX Zjazdu Zjednoczenia Łemków - do Prezydenta RP

l Uchwała IX Zjazdu Zjednoczenia Łemków - do Premiera RP

l Uchwała IX Zjazdu Zjednoczenia Łemków - do Marszałka Sejmu RP

 

 

 

 

 

 

 

 


h Osiągnięcia