Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини - Aktualności

 

koladuwania

ИДЕ ЗЬВІЗДА ЧУДНА...

Сердечні запрашаме на колядування
в нережисеруваній програмі вечера:
-виступ колядників з Гладишова, Горлиц, Ропиці та Санковой
-дакус разом поколядуєме,
-кус ся погостиме,
Сходимеся 1 лютого 2015 р. о 18:00 годині. 


 

РІЗДВЯНА ПАЧКА ДЛЯ ЛЕМКІВ З ДОНБАСУ

Сердечні дякуєме вшитким жертводавцям, яки відгукнулися на наш заклик зобрати допомогу для лемків зо Сходу України! Завдяки Вашим добрим серцям Різдвяни дарунки трафили до кільканадцетьох лемківских родин, котри били змушени залишити свої хижи в Луганьскій области і мешкают тепер в інчих реґіонах України. 

   

 

halczak

«ІСТОРІЯ ЛЕМКІВ ОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ПО  СУЧАСНІСТ»
Стріча з др габ. Богданом Гальчаком – професором Зеленогірского університету (ЗУ), істориком, працівником Інституту політології ЗУ, автором численних публікацій, присвячених лемкам, співредактором циклічного збірника «Лемки, бойки, русини – історія, сучасність, матеріальна і духовна культура». До той пори вишли друком штирі томи того циклю, а статті, поміщени в них, показуют ріжни погляди на лемківски справи.
21грудня 2014 р., початок о 15.00, Центр культури ім. Б.І.Антонича, Площа Двориско 5, Горлиці
запрашаме

“DZIEJE ŁEMKÓW OD ŚREDNIOWIECZA DO WSPÓŁCZESNOŚCI
Spotkanie z dr hab. Bohdanem Halczakiem – profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ), historykiem, pracownikiem Instytutu Politologii UZ, autorem wielu publikacji poświęconych Łemkom, współredaktorem cyklu prac zbiorowych „Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”. Dotychczas ukazały się cztery tomy tego cyklu. Artykuły zawarte w tych tomach prezentują różne poglądy na kwestię łemkowską.
21grudnia 2014 r., godz.  15.00, Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Plac Dworzysko 5, Gorlice
zapraszamy


 

weczirky

Об’єднання лемків запрашат на
ТРАДИЦИЙНИ ЛЕМКІВСКИ ВЕЧІРКИ
котри одбудутся на св. Анни - 22 грудня о 15 год. на сельскій світлиці в Ґладишові
в програмі:
-спогади учасників передвоєнних вечірок
-реконструкція традицийних вечірок в виконаню ансамблю “Лемківский перстеник”
-давни коляди, вечіркови співанки
-традицийни забави (як на вечірках на млин ходили, в черемости ся бавили, чир колотили, гуси сідили, когута пекли і ін.)
-комедия (медвід, жид, чорт і ін.)
-жартівливи приспівки
-дертя пір’я

В Різдвяним пості дівчата і ґаздині сходилися на вечірки. Сходилися не лем жеби прясти і в єдній хижи лампу світити, било то місце, де розвиялася народна культура, богата устна традиція. З  вечірками сут зв’язани специфічни фольклорни жанри: стародавни коляди, вечіркови співанки, приспівки, архаїчни забави, оповіданя, легенди, обряди і представліня з перебераньом. 

Сердечні запрашаме.
Об’єднання лемків


 

jeru_sanok

XIV ŁEMKOWSKIE JERUZALEM
Wernisaż wystawy 12 grudnia 2014 r., godz. 18:00
BWA Galeria Sanocka, Rynek 14

Łemkowskie Jeruzalem skupia artystów, dla których Łemkowszczyzna jest tożsama lub bliska z różnych powodów. Uczestnicy tego projektu odwołując się do kultury łemkowskiej w  rezultacie tworzą nową przestrzeń wizualną dla swojej sztuki w odniesieniu do tradycji swoich przodków.
Tegoroczna XIV edycja Łemkowskiego Jeruzalem poświęcona jest Nikiforowi – a właściwie Epifaniuszowi Drowniakowi – malarzowi prymitywiście łemkowskiego pochodzenia.

Epifan był niezwykle płodnym twórcą – jest autorem blisko 40 tysięcy dzieł. Tworzył też swoistego rodzaju notatniki, notesiki, modlitewniki, w których na skrawkach papieru powstawały portrety, wille, cerkwie – jego święty świat. Unikatowość jego twórczości polega również na tym, że mimo trudów codziennego życia, pozostał wierny swojej pasji malarskiej. Cały czas  notował z kronikarską wręcz dokładnością tworząc dokument czasu, w którym przyszło mu żyć.
Stąd też nazwa Notatnik ze świata czyli cząstkowy zapis naszych myśli, słów, widzianych gdzieś lub wymyślonych obrazów.


 

РІЗДВЯНА ПАЧКА ДЛЯ ЛЕМКІВ З ДОНБАСУ

В передден Різдвяних Свят Об’єднання лемків організує акцію помочи вимушеним переселенцям з лемківских родин, яки перед обличям воєнний дій сут змушени до опущиня своїх хиж, часто в поспіху, без найпотрібніших річи. Зобрани дари будут перевезени представниками ОЛ в Україну і розослани на адреси конкретних родин (переважні сут то родини з дітми) з Луганьской і Донецкой области, котри мешкают тепер в інших регіонах України.
Дари можна приносити до бюра ОЛ (ул. Яґєлли 2, 38-300 Ґорлиці, вхід през браму од ул. 3 Мая) до 19 грудня по контакті телефонічним: тел. 18 35 32 906,  
додаткови тел.: 603 553 320, 603 789 364.

Подаєме стисли дани про вік діти в родинах:
1)хлопчик Микита 2 роки; 2) хлопец і дівчина 16 -17 років з Переможного – найбільшого лемківского села під Луганьском, зруйнуваного в серпни; 3) дівчинка Руслана 5 років;   4) дівчатка Яна 8 років, Катя 1 рік, Анна 2 роки; 5) дівчинка Валерія 5 років; 6) дівчинка 1,5 рока; 7) дівчинка Ліза 8 років, хлопчик 1,5 рока – тіж з Переможного; 8) дівчинка 7 років.
Барз просиме підписати, для кого кєруєте дари – вік дівчинки чи хлопчика. Потрібни сут солодощи для діти, забавки, одяг і черевики (можут бити уживани, але в добрим стані). Просиме не приносити річи, яки не можна перевозити през границю, як наприклад ліки, а тіж продукти, котри прудко ся псуют.
Подайме руку своїм братям лемкам в трудним часі, подаруйме дітям радіст з переживаня Різдвяних Свят, не позвольме, жеби війна знищила їх віру в ДОБРО і СПРАВЕДЛИВІСТ.

pdonbas


 

p14lem

p14pl

Продолжаючы зачату два рокы тому акцю, Радio-Лемко разом з православном парaфiйом в Лугах оголашат III едицю "Благодарной лемкiвской пачкы".
Подiя має зiнтегрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы сьвяточный час добрi вспоминали!
За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых та православных парафiях. Пiнязi мож вплачати на поданий нижше банковий рахунок:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA 
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
наголовком: "SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA"

О вшыткых новинах звязаных з "Благодарном пачком" будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi.
ГРОШЫ ЗБЕРАМЕ ДО 1 СІЧНЯ!


Kontynuując rozpoczętą dwa lata temu akcję, Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza trzecią edycję "Szlachetnej Łemkowskiej Paczki".
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc dla najbardziej potrzebujących, żeby miło wspominali świąteczny czas.
Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane zostaną w greckokatolickich i prawosławnych parafiach. Wpłaty proszę kierować pod wskazane poniżej konto:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA 
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
tytułem: "SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA"

O wszystkich aktualnościach związanych ze "Szlachetną Paczką" będziemy pisać na naszej facebook-owej stronie.
PIENIĄDZE ZBIERAMY DO 1 STYCZNIA!


 

wolosi

СЕРЕДНЬОВІЧНИ ДЖЕРЕЛА ҐЕНЕЗИ ЛЕМКІВЩИНИ
Волохи и іх міґрациі в XIV - XV столітях.

Отім ким били «волохи»? И ци ми маме з нима дашто вспільного?
21 листопада, 18:00 година
Ґжеґож Явор
професор, заступник директора Інституту Істориі UMCS. Спеціалізує ся в істориі середньовічньой Польщи, а тим більше в істориі польского села на зламі середньовічя и новожитних часів, займує ся волоским осадництвом в Північних Карпатах, а тіж едиційом джерельних текстів.

U ŚREDNIOWIECZNYCH ŹRÓDEŁ GENEZY ŁEMKOWSZCZYZNY
Wołosi i ich migracje w XIV - XV wieku

Spotkanie z prof. Grzegorzem Jaworem
O tym kim byli „wołosi”? I czy my mamy z nimi coś wspólnego?
21 listopada, godz. 18:00
Grzegorz Jawor
profesor nadzwyczajny, Zastępca Dyrektora Instytutu Historii UMCS. Specjalizuje się w zakresie historii średniowiecznej Polski, a zwłaszcza w historii wsi polskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, dziejami osadnictwa wołoskiego w polskich Karpatach oraz edycjami tekstów źródłowych.g


 

ЛЕМКО Fashion
16.11.2014, godz.14.00
Niedzielne popołudnie dla córki i mamy przy kawie i ciasteczku
Warsztaty tradycyjnej biżuterii łemkowskiej- krywulki
Zajęcia prowadzi pani Anna Dobrowolska
Ilość miejsc ograniczona
Zapewniamy materiały wystarczy przyjść, udział w warsztatach jest bezpłatny

ЛЕМКО Fashion
16.11.2014, 14.00 год.
Недільне спітканя по обіді для мами и дівки при каві и солодким
Варштати традицийной лемківской кривульки
Провадит пані Анна Добровольска
Кількіст місьць обмежена
Треба лем прити, вшитко буде на місци, а участ є безплатна
Запрашаме!


 

kunkowa

ЛЕМКІВСКИЙ КЕРМЕШ В КУНКОВІ

Світлиця - будинок давной школи, 31 жовтня 2014 р.
10.00 Літургія в церкви св. Євангелиста Луки
11.50 Посвячиня  світлици
Почастунок дла учасників кермешу
12.30 Прелекція Штефана  Гладика на тему:  «Історія и традиція села, парафії и лемківских кермешів в Кункові» на фоні вистави фотографій и архівальних джерел о Кункові.
13.30 – 17.00 Част артистична

Виступ дитячо-молодіжного ансамблю «Лемківский перстеник» з Гладишова
Виступ молодіжного хору «Роса» з Устя Горлицкого
Виступ дуету Шуркалів з Бехерова (Словаччина)

ŁEMKOWSKI KERMESZ W KUNKOWEJ

Budynek świetlicy wiejskiej (dawna szkoła), 31 października 2014 r.
10.00 Liturgia w cerkwi pw. Św. Ewangelisty Łukasza
11.50 Poświęcenie świetlicy
Poczęstunek dla uczestników kermeszu
12.30 Prelekcja Stefana Hładyka  „Historia i tradycja wsi, parafii oraz łemkowskich kermeszy w Kunkowej”. Otwarcie wystawy starej fotografii oraz dokumentów archiwalnych o Kunkowej.
13.30 – 17.00 Część artystyczna
Występ dziecięco-młodzieżowego zespołu „Łemkiwskyj Perstenyk” z Gładyszowa
Występ młodzieżowego chóry „Rosa” z Uścia Gorlickiego
Występ duetu Szurkaliw z Becherowa (Słowacja)g


 

bmswk

Об’єднання лемків в проєкті Бібліотека - місце, де сходятся ріжни культури

"Бібліотека - місце, де сходятся ріжни культури" - то польско-норвезкий проєкт, в рамках якого штирі бібліотеки ґмін Горлицкого повіту об’єднали свої сили и розпочали співпрацю з бібліотеками норвезкима. В рамках взаємной співраці представники польской сторони г вересни одвідили партнерів в Норвегії, а по недовгім часі, бо юж 8-9 жовтня, скандинави приїхали дакой з ревізитом до Польщи. 
Товдиль 9 жовтня 2014 р. паньство Oddbjørn Hansen и Уршуля Лях з Багатомовной бібліотеки в Осло разом зо своїма польскима партнерами одвідили Бібліотеку ім. Василя, Теофіля и Олександра Куриллів в Центрі культури ім. Б.-І. Антонича в Горлицях. Запозналися там з засобами бібліотеки, яка містит даден 3 тис. книжок, в тім позиції передани паньством Курилло и засоби громаджени през Об’єднання лемків. Згідні з планами за недовгий час Бібліотека проваджена през Об’єднання лемків має збогатити каталог Міской публичной бібліотеки ім. Станіслава Ґєдройця в Горлицях.Співпраця медже нашом організаційом и Міском публичном бібліотеком принесе вимірни користи, бо читальникам будут удоступлени тіж унікальни  регіональни позиції. Крім того Бібліотека ім. Василя, Теофіля и Олександра Куриллів має в своїх засобах книжки, написани в лемківскій говірці, в мові: україньскій, росийскій, сербскій и словацкій. Каталог наших атракцийних богатих засобів, проваджений в системі SOWA2 буде загальнодоступним, и завдяки тому збільшится ґроно читальників отвертих на нови площини освіти.
Приблизили-зме нашим госцям культурну діяльність Центру культури ім. Б.-І. Антонича в Горлицях, мали они змогу ближе познати постаті славних лемків: покровителя Центру культури - Богдана Ігоря Антонича, криницкого маларя - Епіфана Дровняка-Никифора чи Енді Воргола. Госці одвідили Центр культури напередодни вернісажу вистави ХІV Лемкіского Єрусалима, а то зас била добра нагода, жеби попризератися лемківскому мистецтву "од кухни".

Zjednoczenie Łemków w projekcie Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur

„Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” to projekt polsko-norweski, w ramach którego cztery biblioteki gmin powiatu gorlickiego zawiązały partnerstwo oraz podjęły współpracę z bibliotekami norweskimi. W ramach wspólnie podjętych działań, we wrześniu przedstawiciele polskiej strony odwiedzili Norwegię, co z kolei zaowocowało rewizytą strony norweskiej w Polsce,  w dniach 8 i 9 października b.r.
W jej ramach 9 października 2014 r,  Państwo Oddbjørn Hansen i Urszula Lach z Biblioteki Wielojęzycznej w Oslo, w towarzystwie polskich partnerów, odwiedzili Centrum Kultury im. B.I.Antonycza w Gorlicach, w którym mieści się Biblioteka im. Wasyla, Teofila i Aleksandra Kuryłłów. Przybliżona im została przede wszystkim historia księgozbioru, liczącego około 3 tys. egzemplarzy, obejmującego oprócz księgarskiego zbioru Kuryłłów, także pozycje książkowe wydawane i gromadzone przez Zjednoczenie Łemków. W najbliższych planach dotyczących biblioteki prowadzonej przez naszą organizację przewiduje się jej  włączenie do katalogu miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach. Współpraca pomiędzy naszą organizacją a Miejską Biblioteką Publiczną przyniesie same wymierne korzyści, ponieważ udostępnione zostaną czytelnikom unikalne, regionalne pozycje. Ale nie tylko one. Biblioteka im. Wasyla, Teofila i Aleksandra Kuryłłów może zaoferować również książki w języku łemkowskim, ukraińskim, rosyjskim, serbskim oraz słowackim. Skatalogowanie w systemie SOWA2 naszego, atrakcyjnego dla czytelników pod względem poznawczym księgozbioru przyczyni się do upowszechnienia oraz wzrostu zainteresowania nim, otworzy czytelników na nowe obszary wiedzy.
Nasi goście zostali zapoznani z działalnością kulturalną Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, przybliżyliśmy im postacie znanych twórców Łemkowskich – patrona Centrum Kultury - Bohdana Ihora Antonycza, krynickiego malarza Epifaniusza Drowniaka – Nikifora czy Andy’ego Warhola. Spotkanie odbyło się w przeddzień wernisażu wystawy XIV Łemkowskiego Jeruzalem, dlatego nasi partnerzy mieli możliwość zobaczyć jak wyglądają przygotowania do otwarcia ekspozycji.

g


 

lihnycia

Запрашаме не лем Лігницю,на забаву остаткову
 
The Ukrainian Folk
Дикі Бджоли

8 листопада 2014
Sala Balowa
Legnica Ul. Kawaleryjska


 

XIV ЛЕМКІВСЬКИЙ ЄРУСАЛИМ
XIV ŁEMKOWSKIE JERUZALEM

ЗАПИСКИ ЗО СЬВІТА / NOTATNIK ZE ŚWIATA

Poplenerowa wystawa

Epifaniusz DrowniakNikifor, Edward Dwurnik ( gość zaproszony) / Stefan Telep / Grzegorz Sztwiertnia / Natalia Hładyk / Joanna Zemanem  / Jerzy Dobrzański / Mateusz Budzyński / Serhij Petluk / Mychajło Barabasz / Tereza Barabasz / Tetiana Skoromna  / Danyło Mowczan / Mychajło Kołodko / Ołeksij Choroszko 
kuratorzy: Natalia Hładyk, Joanna Zemanek 

Епіфаній Дровняк — Никифор / Едвард Двурнік (запрошений гіст) / Штефан Телеп / Ґжеґож Штвєртня / Наталія Гладик / Йоанна Земанек / Єжи Добжаньскі / Матеуш Будзиньскі / Сергій Петлюк / Михайло Барабаш / Тереза Барабаш / Олексій Хорошко / Тетяна Скоромна / Данило Мовчан / Михайло Колодко
куратор: Наталія Гладик, Йоанна Земанек
10 października 2014 r., godz.18.30
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorliceg


 

nahacz

URODZAJNIK
МІРКА НАГАЧА


спітканя йому дедикуване
Дорота Масловска
Станіслав Лубєньскі
Казімєж Маліновскі
Анджей Стасюк
Міхал Суфін
Якуб Жульчик
& близки
и знайоми писменника

URODZAJNIK
MIRKA NAHACZA


spotkanie zadedykowane
pisarzowi
Dorota Masłowska
Stanisław Łubieński
Kazimierz Malinowski
Andrzej Stasiuk
Michał Sufin
Jakub Żulczyk
&  bliscy i znajomi 

27 września (sobota) 2014 r., godz. 19:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach Pl. Dworzysko 5
ЗАПРАШАМЕ ZAPRASZAMYg


 

ldace

Лем Dance
Наукa лемківского традицийного танця и анімацийно-рухови забави з танцьом караібским провадят: Ксеня Онишканич - танцюристка ансамблю пісні и танця Ягеллоньского університету «Слов’янки» и ансамблю пісні и танця «Ослав’яни» & Катажина Свєнс - інструктор танця Ґмінного осередка культури в Ропі
коли: 13 вересня, 15.00 год.
Місце: горлицкий Ринок
Одбудутся тіж плястични варштати — ґраффіті на тему “Строї народів світу”.

Танцювальний показ ансамблю “Лемківский перстеник” з Ґладишова і ансамблю “Explosion” з Ропи
Кєд би погода не сприяла, то перенесемеся до Центру культури ім. Б.-І. Антонича, Plac Dworzysko 5
Щиро запрашаме до спільной забави, рахуєме на вашу присутність.

Лем Dance
Czyli nauka łemkowskiego tańca tradycyjnego połączona z zabawami ruchowo- animacyjnymi oraz tańcem karaibskim
prowadzą: Ksenia Onyszkanycz tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Osławiany” i Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki” & Katarzyna Święs instruktor tańca w Gminnym Ośrodku Kultury w Ropie
kiedy: 13 września, godz. 15.00
miejsce: gorlicki Rynek
Równolegle będą odbywać się warsztaty plastyczne – graffiti temat „Stroje narodów świata”.
Pokaz taneczny Zespołu LEMKIWSKIJ PERSTENYK z Gładyszowa oraz Zespołu EXPLOSION z Ropy
W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza zostanie przeniesiona do Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Plac Dworzysko 5
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy, liczymy na waszą obecnośćg


 

Ciekawostki historyczne

Artykuł Pawła Wrońskiego -"Szkolnictwo na Łemkowszczyźnie 1866-1947" [w:]
Rozprawy z dziejów oświaty t. XXXIII/90
PL ISSN 00080-4754
Artykuł dostępny także w dziale „Do pobrania”.

art

 

lubownia

Артистичне сузір’я
Gwiazdozbiór sztuki

Молоди артисти зо Старой Любовні
Młodzi artyści ze Starej Lubowni, SK
Wystawa prac
Артистичне сузір’я
Gwiazdozbiór sztuki
6 września (sobota) godz. 18:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice
6 вересня (субота) год. 18:00 Центр култури ім. Б. І. Антонича, Пл. Двожиско 5, Горлиціg


 

jeruzalem2014

XIV ЛЕМКІВСЬКИЙ ЄРУСАЛИМ / ŁEMKOWSKIE JERUZALEM

ЗАПИСКИ ЗО СЬВІТА / NOTATNIK ZE ŚWIATA

 

Тогорічний  Лемківскій Єрусалим присвячений є Никифорови — а так по правді Епіфанію Дровнякови — простому, як бы ся здавало малярови, самоукови, лемку з походжыня.
Епіфан быв барз плідным творцьом — намалював праві 40 тисячів образів.

Він творив тіж своєрідны записникы, нотатникы, молитовникы
, в котрых на маціцькых паперях малював портрети, хыжи, церкви – його сьвятий сьвіт.
Вынятковіст той творчости полігат тіж на тім, же не смотрив на тяжкє штоденне жытя, а лишився вірний свойому малярскому покликаню. Цілий час штоси записував, як якісий кроникар, творив документ часу, в котрім пришло му жыти.

Tegoroczna edycja Łemkowskiego Jeruzalem poświęcona jest Nikiforowi – a właściwie Epifaniuszowi Drowniakowi – malarzowi prymitywiście łemkowskiego pochodzenia.

Epifan był niezwykle płodnym twórcą – jest autorem blisko 40 tysięcy dzieł. Tworzył też swoistego rodzaju notatniki, notesiki, modlitewniki, w których na skrawkach papieru powstawały portrety, wille, cerkwie – jego święty świat. Unikatowość jego twórczości polega również na tym, że mimo trudów codziennego życia, pozostał wierny swojej pasji malarskiej. Cały czas  notował z kronikarską wręcz dokładnością tworząc dokument czasu, w którym przyszło mu żyć.

g


 

szlak

PÚTNICKÝ CHODNÍK NA POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ
SZLAK PIELGRZYMKOWY NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM

W dniu 28.06.2014 w Zdyni odbyła się uroczysta promocja szlaku pielgrzymkowego połączona z  otwarciem wystawy fotografii pn.  KAPLICZKI. LUDOWA SZTUKA SAKRALNA BESKIDU NISKIEGO autorstwa Roberta Huka. W ramach projektu został wyznaczony szlak pielgrzymkowy i wybudowana wiata wystawiennicza w Zdyni.

Opracowano i wydrukowano mapy  wraz z przewodnikiem po szlaku. Na szlaku zostały umieszczone trzy tablice z mapą szlaku – dwie w Zdyni i jedna w Wysowej-Zdroju. Realizatorem projektu było Zjednoczenie Łemków a partnerem  Obec Frickovce.
Reportaż z otwarcia szlaku na portalu gorlice.tv

unia


 

32watra

 

Так было на 32 Лемківскій ватрі в Ждыни найд себе на знимці в ґалерії ватряних фотографій

Tak było na 32 Łemkowskiej Watrze w Zdyni znajdź się na fotografii w galerii watrowych zdjeć

 

SPOT RADIA RDN MAŁOPOLSKA PROMUJĄCY 32. ŁEMKOWSKĄ WATRĘ W ŻDYNI

 


 

portret

Akcja fotograficzna pn.
Łemków portret własny
Zachowaj tradycję - zrób sobie zdjęcie
Лемківскы портреты
Підтримай традицію – зроб собі знимку

W trakcie trwania Łemkowskiej Watry w Zdyni będzie działało fotograficzne atellie, w którym będzie można zrobić sobie fotografię rodzinną lub indywidualną.
Działanie ma na celu przywrócenie tradycji wspólnego, rodzinnego fotografowania się, dzięki czemu powstanie również współczesny portret Łemków.
 

szlakgtv

Reportaż gorlice.tv z otwarcia na terenie Łemkowskiej Watry w Zdyni Szlaku Pielgrzymkowego Na Pograniczu Polsko-Słowackim.
 

32watra

Вшитки дороги провадят до Ждини
Юж 32 раз - з 18 по 20 липня 2014 рока — розпалиме символічний оген Лемківской ватри. В Ждини, лем собі відомим ритмом, зас буде бити серце лемківской культури. Фурт думаме, як догодити Гостям Ватри, як спростати Вашим культурно-музичним сподіваням. Дбаме, жеби триднева програма Ватри вмістила якнайширший контекст культуровий нашой громади, єй богатсво, розмаіття, шануєме специфіку каждого лемківского села чи бесіду даного реґіону Карпат. Лем не легко тото вшитко зробити в 72 години.

В програмі Ватри не забракне концертів, варштатів, авторских спіткань чи простору для наймолодших. Вкрили-зме для Вас фрагмент ватряного неба велич повалом, што дост значущо змінят інфраструктуру об’єкту Лемківской ватри.
На музичній сцені Ватри переплітатся давнє з найсучаснійшим, то ту родятся нови хіти, джінґлі... и фоторгафії до родинних лемківских альбомів. Кєд би то лем фестіваль, а то ищи едукація, інтеграція, вимір трансграничний, познавчий, суспільний и релігійний. Ту родится культура, нови єй прояви, новий стиль и мода. В тим живим людским конґльомераті по роках однаходятся призабити обличчя, а з вчерашнього ворога - надійний товариш.
Жичиме Вам, жеби Вас на Ватрі нич не боліво, но хибаль же ноги од гуляня!

Wszystkie drogi prowadzą do Żdyni
Po raz 32 w dniach od 18 do 20 lipca 2014 roku zapłonie symboliczny ogień Łemkowskiej Watry, a Zdynia po raz kolejny stanie się miejscem tętniącym łemkowską kulturą. Każdego roku stawiamy sobie bardzo wysoką poprzeczkę, starając się spełnić Wasze kulturalno-muzyczne oczekiwania. Dbamy o to, aby trzydniowy program imprezy ukazywał maksymalnie szeroki kontekst kulturowy naszej społeczności, a tym samym etniczne zróżnicowanie dawnych mieszkańców Karpat. Z drugiej jednak strony mamy świadomość, że  trudno jest pokazać wszystko kiedy ma się  tylko 72 godziny.
Podczas tegorocznej edycji przewidzieliśmy sporo koncertów, konkursów, warsztatów, program dla najmłodszych watrowiczów oraz spotkania autorskie. Oddamy Państwu do użytku nowy obiekt, o który wzbogaciliśmy infrastrukturę obiektu Łemkowskiej Watry.
Muzyczna strona imprezy to przegląd zespołów i tego co aktualne w muzycznym brzmieniu wśród naszych hudaków. Różnorodne i twórcze ujęcie tradycji połączone z elementami kultury współczesnej przyczynia się do szerszego popularyzowania cech wyróżniających naszą kulturę. Watra jest imprezą kulturalną o wymiarze transgranicznym, ma charakter kulturotwórczy, edukacyjny oraz integrujący Łemków rozsianych po całym świecie. Wyróżnikiem jej jest bez wątpienia kontakt z żywą kulturą łemkowską oraz możliwość spotkania się, czasem po latach... Postaramy się spełnić Wasze muzyczne oczekiwania, tak by nogi od tańca bolały Was co najmniej tydzień!

ЗАПРАШАМЕ / ZAPRASZAMY


 

jeru2104

"NOTATNIK ZE ŚWIATA- WEDŁUG NIKIFORA"
«ЗАПИСКИ ЗО СЬВІТА – З-ПІД РУКИ НИКИФОРА»

Konferencja -  26 czerwca 2014, godz. 19.00
Конференція - 26 червня 2014 р., 19.00 год.

"Pasjonaci , amatorzy - sztuka do szuflady",  Zdzisław Thol
"Świat w małym pudełeczku schowam - Nikifora notatnik ze świata",  Joanna Zemanek
"Kino dokumentalne – film faktów czy film fikcji?", Jacek Ziemek
"Nikt jak Nikifor. Nikt jak Niko Pirosmani", Jan Trzupek

«Пасйонати, аматори - мистецтво до шуфляди, Здзіслав Толь
«Сьвіт в маціцькій скринці заховам – Никифорови записки зо сьвіта», Йоанна Земанек
«Документальне кіно – фільм фактів чи фільм фікції?», Яцек Зємек
«Нихто як Никифор. Нихто як Ніко Піросмані», Ян Тшупек

ЗАПРАШАМЕ / ZAPRASZAMYg


 

tatry

PÚTNICKÝ CHODNÍK NA POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ
SZLAK PIELGRZYMKOWY NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM

W DNIU 28.06.2014 ZAPRASZAMY DO ZDYNI na promocję szlaku połączoną z otwarciem wystawy fotografii pn.
KAPLICZKI. LUDOWA SZTUKA SAKRALNA BESKIDU NISKIEGO autorstwa Roberta Huka


REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OD GODZINY 9.00 (OBIEKT WATRY W ZDYNI)
Program spotkania:
- Przywitanie gości – Stefan Hładyk
- Prezentacja projektu „Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim” - Elżbieta Wansacz
- Otwarcie wystawy fotografii „Kapliczki. Ludowa sztuka sakralna Beskidu Niskiego”, autorstwa Roberta Huka  – słowo autora
- Omówienie wybranych miejsc kultu pielgrzymkowego na szlaku i ich znaczenie dla społecznosci lokalnej
- Prezentacja multimedialna – współpraca na pograniczu polsko-słowackim
- Lunch
- Wolne spędzanie czasu, zwiedzanie obiektug

unia


legendy

LEGENDY I HISTORIE, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYTRAFIĆ PO DRODZE


Zjednoczenie Łemków przy wsparciu Województwa Małopolskiego, zrealizowało projekt pn. „Legendy i historie, które mogą się przytrafić po drodze”.

W ramach projektu w miejscowościach Łosie, Nowica i Bartne, powstały trzy niespotykane eksponaty, związane z ginącymi rzemiosłami dawnej Łemkowszczyzny: maziarstwem, łyżkarstwem i kamieniarstwem. Ich ogromna forma oraz zakres tematyki, której dotykają maja na celu przyciągać uwagę wędrujących szlakami turystycznymi ale także zachęcać do poznania historii i tradycji lokalnego rzemiosła. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi projektu, ale przede wszystkim do obejrzenia tych niecodziennych eksponatów osobiście.    

art g