watra 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Новини - Aktualności

 


 

cmentarze

В рамках річного циклу «Спіткань з Лемківщином», організуваних Центром культури ім. Б.І. Антонича, гостили-зме 20 учнів з IV Загальноосвітнього ліцею ім. Б.І. Антонича в Лігници. В суботу 21 травня 2016 р. учні порядкували цмонтір в неіснуючим селі Чорне, а день пізніше учасники XXVI «Лемківского кермешу» в Вільхівци могли подивляти їх виступ на сцені. Тота невелика група активних талановитих учнів реалізуєся в 3 ансамблях: танцювальним «Горицвіті», вокальних «Дикі бджоли» и «Полонині». Дякуєме вчителю Адамови Вєв’юрці и директору школи пані Анні Гаврильчак-Маланьчак за організацію виїзду групи на Лемківщину.

W ramach rocznego cyklu „Spotkań z Łemkowszczyzną”, który odbywa się w CK im. B. I. Antonycza gościliśmy grupę 20 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy. W sobotę 21.05 uczniowie porządkowali cmentarz w nieistniejącej wsi Czarne, a dzień później uczestnicy XXVI „Łemkowskiego Kermeszu” w Olchowcu mogli oglądać ich występ na scenie. Tak niewielka grupa aktywnych i utalentowanych uczniów tworzy 3 zespoły: zespół taneczny „Horycwit”, zespół wokalny „Dyki Bdżoły” oraz zespół wokalny „Połonyna”. Dziękujemy panu Adamowi Wiewiórce, który jest nauczycielem w tejże szkole oraz pani Dyrektor Annie Hawrylczak-Małańczak za organizacje grupy oraz współpracę.

g

 

jeruzalem

Наступна виставка зас пішла в сьвіт.
В імени артистів, Об'єднання лемків и Ґалерії в Кросьні запрашаме вас сердечні  на
XV Лемківский Єрусалим
«Потрійний автопортрет»

20. 05. 2016 р. год. 18:00
Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie
ul. Kolejowa 1

Nasze kalendarium wystaw znów się  zapełniło się. 
W imieniu artystów, Zjednoczenia Łemków oraz BWA w Krośnie
serdecznie zapraszamy na wystawę z cyklu
XV Łemkowskie Jeruzalem "Autoportret potrójny"
20. 05. 2016 r. godz. 18:00
Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie
ul. Kolejowa 1


 


 

olchowiec 2016

XXVI ЛЕМКІВСКИЙ КEРМЕШ В ВІЛЬХІВЦИ
XXVI ŁEMKOWSKI KERMESZ W OLCHOWCU
21-22.05.2016

ПРОГРАМА
ХХVI ЛЕМКІВСКОГО КЕРМЕШУ В ВІЛЬХІВЦИ
PROGRAM
XXVI ŁEMKOWSKIEGO KERMESZU W OLCHOWCU


g


 

WARTO PRZECZYTAĆ!
ŁEMKOWSKIE CERKWIE NA LIŚCIE UNESCO”. Materiał dostępny po kliknięciu w tytuł.  

art


 

wiklina

Як зробити кошик на Великде
17.04.2016 r, godz.15.00
Варштати плетеня з лозини для молодих и родичів
Матеріали доступни на місци, приносиме лем секатор
Місця обмежени
Записатися мож: 504 603 517

Wielkanocny koszyk
17.04.2016 r, godz.15.00
Warsztaty wikliniarskie dla młodzieży oraz dorosłych
Materiały dostępne na miejscu, przynosimy tylko sekator
Ilość miejsc ograniczona
Zapisy: 504 603 517

Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, Pl. Dworzysko 5, Горлиці
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorliceg


 

hladyk

Запрашаме на тематичне спітканя з циклю
Лемківска Бібліотека:
Політични и релігійни настрої на Лемківщині 100 років тому, а лемківска еміграція.
Темат аналізувати буде Штефан Гладик.

10.04.2016 r, godz.17.00
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича,
Pl. Dworzysko 5, Горлиці


Zapraszamy na spotkanie tematyczne z cyklu
Łemkowska Biblioteka:
Nastroje polityczne i religijne na Łemkowszczyźnie przed wiekiem, a emigracja łemkowska.
Próby analizy dokona Stefan Hładyk.

10.04.2016 r, godz.17.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorliceg


 

WARTO PRZECZYTAĆ!
Artykuł Aleksandra Małachowskiego — „ROZMYŚLANIA Z POWODU PEWNEJ FOTOGRAFII”, dostępny po kliknięciu w tytuł.  

art


 

pisanki

«МОЯ ЦЕГЛИНА ДЛЯ ВІЛЬХІВЦЯ»
Юж за два місяці 21-22 мая 2016 р. зийдеме ся в Вільхівци на XXVI Лемківским кермеши. В склад Комітету організацийного Кермешу крім Головной управи Об’єднання лемків, Сільской ради и Парафіальной ради входят тіж члени місцевого гуртка ОЛ в Вільхівци: Іван Торопило, Зенон Федак, Миколай Ґабло, Богдан Палка, Іван Томащик, котри взяли на себе труд приготуваня Свята.
Під час кермешу заакцентуєме тіж значущий ювілей 500-ліття села. Оргкомітет Кермешу постановив увічнити тот ювілей на пам’ятним камени, котрий засвідчит багатовіковий и багатокультурний внесок вільхівецкой громади в історію села.
Ви тіж можете внести свій вклад в Вільхівецкє Свято.
Заохачаме Вас пожертвувати цеглинку на будову пам’ятника за такими данима:
68 1240 5110 1111 0000 5210 1616
Bank PKO S.A. O/Gorlice ul. Jagiełły 6
з дописком:
„Moja cegiełka dla Olchowca”

„MOJA CEGIEŁKA DLA OLCHOWCA”
21-22 maja 2016 r. zapraszamy na XXVI Łemkowski Kermesz w Olchowcu, do którego
zostały dwa miesiące.
4 marca w siedzibie Zjednoczenia Łemków odbyło się spotkanie organizacyjne poprzedzające to przedsięwzięcie. Komitet organizacyjny olchowieckiego święta tworzą członkowie Koła Terenowego ZŁ: Jan Toropiło, Zenon Fedak, Mikołaj Gabło, Bogdan Pałka, Jan Tomaszczyk.
Wyjątkowość XXVI edycji Kermeszu podkreślą obchody 500 lokalizacji wsi. W związku z tym Komitet organizacyjny wraz z Zarządem Głównym ZŁ podjął decyzje o budowie obelisku upamiętniającego to wydarzenie oraz wielowiekowy i wielokulturowy wkład olchowieckiej wspólnoty w historię wsi.
Każdy z Państwa może wnieść swój wkład w budowę tego przedsięwzięcia, zostać darczyńcą do czego zachęcamy.
Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy:
68 1240 5110 1111 0000 5210 1616
Bank PKO S.A. O/Gorlice ul. Jagiełły 6
z dopiskiem:
„Moja cegiełka dla Olchowca”


 

lyzki

Аж до Дунаю тріски падают,
кєд з новичанами жиці стругают!
Варштати точиня жиц для діти, молоді и родичів
Матеріали доступни на місци
Місця обмежени
Записатися мож: lemkounion@poczta.onet.pl, 18 353 29 06 або в паучині ФБ
А тілко при тім радости и задоволіня, переконайтеся!
20.03.2016 р. 17:00 год. Центр культури ім. Богдана-Ігоря Антонича, Pl. Dworzysko 5, м.Горлиці

Wióry lecą czyli  drewniana łyżka rodem z Nowicy!
Warsztaty łyżkarskie dla dzieci, młodzieży oraz  rodziców
Materiały dostępne na miejscu
Ilość miejsc ograniczona
Zapisy: lemkounion@poczta.onet.pl, 18 353 29 06 lub przez FB
Satysfakcja z pracy i  dobra zabawa gwarantowana,  zapraszamy!
20.03.2016 r. godz. 17:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice


 

pisanki

44 ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ІМ. МИХАЙЛА КОВАЛЬСЬКОГО В ҐОЖОВІ ВЄЛЬКОПОЛЬСЬКОМУ

Об’єднання українців у Польщі і Об’єднання лемків, управи гуртків у Ґожові та Любуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 44 Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського. Писанки, найменше п’ять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках) просимо послати до 14 березня 2016 р. на адресу Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta - Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. з допискою „konkurs pisanek”. Пакет просимо позначити написом „ostrożnie szkło”. До середини просимо покласти карточку, на якій буде вказано ім’я, прізвище, адреса, вік автора та інформація про реґіон походження використаних писанкарських узорів. Нагороджені писанки експоноватимуться на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 20 березня 2016 р. Розпорядок Конкурсу доступний в Етнографічному Відділені Любуського Музею ім. Яна Декерта, tel. (0-95) 751 00 07 та на сторінці www.muzeumlubuskie.pl.

44 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK IM. MICHAŁA KOWALSKIEGO

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału в 44 Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych pisanek. Dobrze opakowaną paczkę należy jeszcze opatrzyć napisem: „ostrożnie szkło” i wysłać do 13 marca 2016 r. na adres: Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „konkurs pisanek”
Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im Jana Dekerta „Spichlerz”, której uroczyste otwarcie nastąpi 20.03.2016 w Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”. informacje pod. tel. (0-95) 751 00 07 i na stronie www.muzeumlubuskie.pl.

wielkanoc


 

7 marca Wojewoda Dolnośląski spotkał się z przedstawicielkami mniejszości narodowych i etnicznych


Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w spotkaniu z przedstawicielkami mniejszości narodowych i etnicznych oraz parlamentarzystkami z Dolnego Śląska. Rozmowa była też okazją do złożenia życzeń z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Tematem przewodnim spotkania była rola kobiety w mniejszościach etnicznych i narodowych. Zjednoczenie Łemków reprezentowała: Justyna Wyszowska, Maria Kileczawa oraz Lidia Tylawska.

Relacja na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiegoart


 

watra 2016

XXXIV Лемківска ватра в Ждини
XXXIV Łemkowska Watra w Zdyni
22-24 VII 2016
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
art


 

Elity Łemkowszczyzny po I wojnie światowej

Еліти Лемківщини по І Світовій війні и їх діла: Републіка Команецка а Републіка Фльориньска 1918-1920
28.02.2016 r, godz.15.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza,
Pl. Dworzysko 5, Gorlice

Якими били умови повстаня тих двох цікавих культурових практик,  політични и ідеологічни їх концепції. Обі на свій спосіб розуміли русинів, обі в інчий спосіб хотіли гарантувати майбутнє своїм громадянам.
Што до гнеска з того ся лишило? Теми піднявся Богдан Гук.

Elity Łemkowszczyzny po I wojnie światowej i ich dzieła: Republika Komaniecka wobec Republiki Floryńskiej 1918-1920

Spotkanie poświęcone jest porównaniu warunków powstania i koncepcji politycznych i ideologicznych tych dwóch interesujących praktyk kulturowych. Każda na inny sposób rozumiała Rusinów i w inny sposób chciała zagwarantować przyszłość swym obywatelom. Co pozostało z tego dziś? Próby bilansu dokona Bogdan Huk.g


 

lemko fashion

ЛЕМКО Fashion
07.02.2016 r., godz.14.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza,
Pl. Dworzysko 5, Gorlice

Недільне спітканя по обіді для мами и дівки при каві и солодким.
Варштати традицийной лемківской кривульки.
провадят Анна Добровольска и Моніка Бєрнацка.
Кількіст місць обмежена.
Треба лем прити, участ є безплатна.
Запрашаме!

ЛЕМКО Fashion
Niedzielne popołudnie dla córki i mamy przy kawie i ciasteczku.
Warsztaty tradycyjnej biżuterii łemkowskiej- krywulki.
Zajęcia prowadzi pani Anna Dobrowolska oraz Monika Biernacka.
Ilość miejsc ograniczona.
Wystarczy przyjść, udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy! g


 

9 zjazd zl

Tradycyjne wartości - nowe możliwości - szeroka współpraca
pod takim hasłem 30.01.2016 r. odbył się IX. Zjazd Zjednoczenia Łemków. Delegaci Zjazdu wybrali nowy Zarząd Główny organizacji na czele z przewodniczącym Stefanem Kłapykiem oraz podjęli uchwały Zjazdu.
Na fotografii uczestnicy Zjazdu.

Традицийны вартости - новы можливости- шырока співпраця
під таким гаслом 30.І.2016 р. в Старостві повітовим в Горлицях мав місце IX З’їзд Об’єднання лемків. Делегати З’їзду обрали нову Головну управу ОЛ, яку очолив Штефан Клапик, прийняли постанови З’їзду.
На фотографії учасники З’їзду.

g


 

weczirky

ВЕЧІРКИ 

17 cічня гурток ОЛ в Криниці організував Лемківски вечірки. Давни обряди, вечіркови забави і коляди представили діти і молодь з ансамблю «Лемківский перстеник» з Гладишова. До хижи, в котрій пряли дівчата, хлопчиска припровадили Туроня, Медведя, робили збитки i бавилися разом з дівчатми. Разом з артистами давних коляд і приспівок вчилися вшитки присутни. Ірена Гутиряк вчила вшитких охочих прясти, а пані Штефанія Барновска вказувала традицийни лемківски вишивки.

17 stycznia koło terenowe ZŁ w Krynicy zorganizowała Łemkiwsky weczirky. Dawne obrzędy, zabawy weczirkowe oraz kolędy prezentowali dzieci i młodzież zespołu „Lemkiwskyj perstenyk” z Gładyszowa. Do domu, w którym przędły dziewczęta chłopcy przyprowadzili Turonia, Niedźwiedzia, były wspólne tańce i śpiewy. Każdy chętny mógł się pouczyć trudnej sztuki przędzenia pod nadzorem Ireny Hutyriak, a pani Stefania Barnowska prezentowała tradycyjne łemkowskie wzory na przykładzie własnych wyszywek.g


 

weczirky

ВЕЧІРКИ 

Запрашаме Вас на регіональни лемківски вечірки до Криниці, парафіяльний зал при церкви свв. апостолів Петра й Павла,
17 січня 2016 р. (неділя), початок
 16:00 

Дитячо-молодіжний фольклорний колектив «Лемківский перстеник» з Гладишова юж 4 рік з черги на Лемковині представлят зреконструювани автентични гри и забави з традицийних лемківских вечірок, переплетени стародавнима вечірковима колядами.g


 

PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNO KONSULTACYJNEGO, Z ZAKRESU  PROWADZENIA GOSPODARKI PASTERSKIEJ NA OBSZARZE KARPAT, POŚWIECONEGO WDRAŻANIU STRATEGII MARKI KARPACKIEJ „CARPATHIA”

Gorlice, 24 luty 2015
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach, plac Dworzysko 5

18.00-18.05 - Otwarcie i prezentacja organizatorów spotkania: Stefan Hładyk Zjednoczenie Łemków, Andrzej Orchel, prezes „Beskid Zielony” Lokalnej Organizacji Turystycznej.
18.05-18.20 - Geneza powstania, strategia i wdrażanie „Carpathia” Marki Karpackiej. Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
18.20-18.35 - Program „Karpaty Łączą”  - założenia programowe. Kultura pasterska w odniesieniu do Beskidu Niskiego - Łemkowszczyzny. Józef Michałek.
18.35-19.00 - Praktyka gazdowania w gospodarstwie górskim w odniesieniu do Beskidu Niskiego. „Redyk Karpacki” świadectwo wspólnoty karpackiej przy jej bogactwie kulturowym  Zaproszenie na I Zjazd Karpacki w Ludźmierzu. Piotr Kohut, wiceprezes Związku Podhalan.
19.00-19.15 - „Europejski znak - Karpacki smak” – karpackie produkty regionalne szansą rozwoju regionu.  Andrzej Gąsienica-Makowski, prezes Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne
19.15-19.30 - Zasady uczestnictwa oraz symulacji korzyści w systemie wdrażania marki. Plan działań i źródła finansowania.  Odniesienie do innych inicjatyw karpackich, zachowując wobec nich zasadę partnerstwa z uwzględnieniem kryteriów marki i ich dostosowanie w sposób partycypacyjny. „Carpatia” Marka Karpacka a mniejszości etniczne. Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
19.30-20.00 - Dyskusja.
20.00-20.30 - „Smaczki regionalne”- poczęstunek.
ZAPRASZAMY

g

 

bmswk

Об’єднання лемків в проєкті Бібліотека - місце, де сходятся ріжни культури

"Бібліотека - місце, де сходятся ріжни культури" - то польско-норвезкий проєкт, в рамках якого штирі бібліотеки ґмін Горлицкого повіту об’єднали свої сили и розпочали співпрацю з бібліотеками норвезкима. В рамках взаємной співраці представники польской сторони г вересни одвідили партнерів в Норвегії, а по недовгім часі, бо юж 8-9 жовтня, скандинави приїхали дакой з ревізитом до Польщи. 
Товдиль 9 жовтня 2014 р. паньство Oddbjørn Hansen и Уршуля Лях з Багатомовной бібліотеки в Осло разом зо своїма польскима партнерами одвідили Бібліотеку ім. Василя, Теофіля и Олександра Куриллів в Центрі культури ім. Б.-І. Антонича в Горлицях. Запозналися там з засобами бібліотеки, яка містит даден 3 тис. книжок, в тім позиції передани паньством Курилло и засоби громаджени през Об’єднання лемків. Згідні з планами за недовгий час Бібліотека проваджена през Об’єднання лемків має збогатити каталог Міской публичной бібліотеки ім. Станіслава Ґєдройця в Горлицях.Співпраця медже нашом організаційом и Міском публичном бібліотеком принесе вимірни користи, бо читальникам будут удоступлени тіж унікальни  регіональни позиції. Крім того Бібліотека ім. Василя, Теофіля и Олександра Куриллів має в своїх засобах книжки, написани в лемківскій говірці, в мові: україньскій, росийскій, сербскій и словацкій. Каталог наших атракцийних богатих засобів, проваджений в системі SOWA2 буде загальнодоступним, и завдяки тому збільшится ґроно читальників отвертих на нови площини освіти.
Приблизили-зме нашим госцям культурну діяльність Центру культури ім. Б.-І. Антонича в Горлицях, мали они змогу ближе познати постаті славних лемків: покровителя Центру культури - Богдана Ігоря Антонича, криницкого маларя - Епіфана Дровняка-Никифора чи Енді Воргола. Госці одвідили Центр культури напередодни вернісажу вистави ХІV Лемкіского Єрусалима, а то зас била добра нагода, жеби попризератися лемківскому мистецтву "од кухни".

Zjednoczenie Łemków w projekcie Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur

„Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” to projekt polsko-norweski, w ramach którego cztery biblioteki gmin powiatu gorlickiego zawiązały partnerstwo oraz podjęły współpracę z bibliotekami norweskimi. W ramach wspólnie podjętych działań, we wrześniu przedstawiciele polskiej strony odwiedzili Norwegię, co z kolei zaowocowało rewizytą strony norweskiej w Polsce,  w dniach 8 i 9 października b.r.
W jej ramach 9 października 2014 r,  Państwo Oddbjørn Hansen i Urszula Lach z Biblioteki Wielojęzycznej w Oslo, w towarzystwie polskich partnerów, odwiedzili Centrum Kultury im. B.I.Antonycza w Gorlicach, w którym mieści się Biblioteka im. Wasyla, Teofila i Aleksandra Kuryłłów. Przybliżona im została przede wszystkim historia księgozbioru, liczącego około 3 tys. egzemplarzy, obejmującego oprócz księgarskiego zbioru Kuryłłów, także pozycje książkowe wydawane i gromadzone przez Zjednoczenie Łemków. W najbliższych planach dotyczących biblioteki prowadzonej przez naszą organizację przewiduje się jej  włączenie do katalogu miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach. Współpraca pomiędzy naszą organizacją a Miejską Biblioteką Publiczną przyniesie same wymierne korzyści, ponieważ udostępnione zostaną czytelnikom unikalne, regionalne pozycje. Ale nie tylko one. Biblioteka im. Wasyla, Teofila i Aleksandra Kuryłłów może zaoferować również książki w języku łemkowskim, ukraińskim, rosyjskim, serbskim oraz słowackim. Skatalogowanie w systemie SOWA2 naszego, atrakcyjnego dla czytelników pod względem poznawczym księgozbioru przyczyni się do upowszechnienia oraz wzrostu zainteresowania nim, otworzy czytelników na nowe obszary wiedzy.
Nasi goście zostali zapoznani z działalnością kulturalną Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, przybliżyliśmy im postacie znanych twórców Łemkowskich – patrona Centrum Kultury - Bohdana Ihora Antonycza, krynickiego malarza Epifaniusza Drowniaka – Nikifora czy Andy’ego Warhola. Spotkanie odbyło się w przeddzień wernisażu wystawy XIV Łemkowskiego Jeruzalem, dlatego nasi partnerzy mieli możliwość zobaczyć jak wyglądają przygotowania do otwarcia ekspozycji.

g


 

Ciekawostki historyczne

Artykuł Pawła Wrońskiego -"Szkolnictwo na Łemkowszczyźnie 1866-1947" [w:]
Rozprawy z dziejów oświaty t. XXXIII/90
PL ISSN 00080-4754
Artykuł dostępny także w dziale „Do pobrania”.

art

 

tatry

PÚTNICKÝ CHODNÍK NA POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ
SZLAK PIELGRZYMKOWY NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM

W DNIU 28.06.2014 ZAPRASZAMY DO ZDYNI na promocję szlaku połączoną z otwarciem wystawy fotografii pn.
KAPLICZKI. LUDOWA SZTUKA SAKRALNA BESKIDU NISKIEGO autorstwa Roberta Huka


REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OD GODZINY 9.00 (OBIEKT WATRY W ZDYNI)
Program spotkania:
- Przywitanie gości – Stefan Hładyk
- Prezentacja projektu „Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim” - Elżbieta Wansacz
- Otwarcie wystawy fotografii „Kapliczki. Ludowa sztuka sakralna Beskidu Niskiego”, autorstwa Roberta Huka  – słowo autora
- Omówienie wybranych miejsc kultu pielgrzymkowego na szlaku i ich znaczenie dla społecznosci lokalnej
- Prezentacja multimedialna – współpraca na pograniczu polsko-słowackim
- Lunch
- Wolne spędzanie czasu, zwiedzanie obiektug

unia


legendy

LEGENDY I HISTORIE, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYTRAFIĆ PO DRODZE


Zjednoczenie Łemków przy wsparciu Województwa Małopolskiego, zrealizowało projekt pn. „Legendy i historie, które mogą się przytrafić po drodze”.

W ramach projektu w miejscowościach Łosie, Nowica i Bartne, powstały trzy niespotykane eksponaty, związane z ginącymi rzemiosłami dawnej Łemkowszczyzny: maziarstwem, łyżkarstwem i kamieniarstwem. Ich ogromna forma oraz zakres tematyki, której dotykają maja na celu przyciągać uwagę wędrujących szlakami turystycznymi ale także zachęcać do poznania historii i tradycji lokalnego rzemiosła. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi projektu, ale przede wszystkim do obejrzenia tych niecodziennych eksponatów osobiście.    

art g