Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини - Aktualności

 

Христос Воскрес!
Щасливий нам день настав, Христос смерть подолав. Радіймо тому всі нині, і з довірою гляньмо в майбутнє.
Бажаємо щоб Великдень став джерелом життєвої наснаги, мудрості й оптимізму, успіхів у всіх Ваших починаннях.

Лемківщина, Великдень 2014

Chrystos Woskres, by ukazać nam drogę do wrót niebios. Dziś  obdarowani miłością wychwalajmy więc Jego Wielkość. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudnościi pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wielkanoc 2014


 

BUDOWA WIATY WYSTAWIENNICZEJ OŚRODKA KULTURY ŁEMKOWSKA WATRA
na dz. nr 125/9 w Zdyni.

Numer ogłoszenia: 76293 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE


(załączniki do ogłoszenia)


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Odpowiedź na zapytanie w sprawie zamówienia publicznego

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Numer sprawy:  55767 – 2014, Nazwa zadania: Wiata wystawiennicza Ośrodka Kultury – Łemkowska Watra w Zdyni


(pełny tekst zawiadomienia)

 

ikony2014

ЗАПРАШАМЕ НА ВИСТАВУ ІКОН
ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ IKON
06.04.2014

Тематом V Міжнародних варштатів іконописаня в Новици били “Святи Господні — Мученики и Ісповідники”.
Під час вернісажу представиме Вам документальний фільм о новицких варштатах.
6 квітня 2014 рю., год. 16:00

Tematem V Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowicy byli "Święci Pańscy - Męczennicy i Wyznawcy".
Podczas wernisażu zaprezentujemy Państwu film dokumentalny o nowickich warsztatach. 
6 kwietnia 2014 r., godz. 16:00


 

42 ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ІМ. МИХАЙЛА КОВАЛЬСЬКОГО В ҐОЖОВІ ВЕЛЬКОПОЛЬСЬКОМУ

Об’єднання українців в Польщі і Об’єднання лемків, управи гуртків в Ґожові, та Любуський музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 42 Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського.
Писанки, найменше п’ять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках) просимо вислати до 5 квітня 2014 р. на адресу Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta - Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. з допискою „konkurs pisanek”.
Пакет просимо позначити написом „ostrożnie szkło”. До середини просимо покласти карточку, на якій буде ім’я, прізвище, адреса, вік автора та інформація про регіон походження використаних писанкарських узорів. Нагороджені писанки експонуватимуть на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 13.04.2014 (Квітна Неділя). Розпорядок Конкурсу доступний в Етнографічному Відділенні Любуського Музея ім. Яна Декерта, tel. (0-95) 751 00 07 та на сторінці www.muzeumlubuskie.pl.

42 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK IM. MICHAŁA KOWALSKIEGO


Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału в 42 Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych pisanek. Dobrze opakowaną paczkę należy jeszcze opatrzyć napisem: „ostrożnie szkło” i wysłać do  5 kwietnia 2014 r. na adres: Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „konkurs pisanek”
Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im Jana Dekerta „Spichlerz”, której uroczyste otwarcie nastąpi 13.04.2014. /Niedziela Palmowa/ w Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”. informacje pod. tel. (0-95) 751 00 07 i na stronie www.muzeumlubuskie.pl.

pisanki


BUDOWA WIATY WYSTAWIENNICZEJ OŚRODKA KULTURY ŁEMKOWSKA WATRA
na dz. nr 125/9 w Zdyni.

Numer ogłoszenia: 55767 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE(załączniki do ogłoszenia)

 

szewczenko

АПОСТОЛ ПРАВДИ І НАУКИ НАШ ШЕВЧЕНКО ТАРАС – 1814-2014
23.03.2014, 16.00

В програмі вечера:
-актуальне обличчя Шевченка,  
-його життєва стежка в кадрі,
-презентація малярского доробку Великого Кобзаря
-ювілейний концерт (виступ студентів з Лемківщини, конкурс рецитації),
-виставка дитячих малюнків,
-«Реве та стогне Дніпр широкий» - на хвилях Тарасовой пісні.


 

pamiat

ПРОЄКТ ПАМЯ' Т. ПІЗНАЄМЕ СЕБЕ ПРЕЗ ИНЧИХ
PROJEKT PAMIĘĆ. POZNAJEMY SIEBIE PRZEZ INNYCH - 09.03.2014, 15:00 
Спітканя буде поділене на дві частини:
-спітканя присвячене жидівскій культурі-доповід и презентація вистави, 
-варштати - твориме образ всоїх предків на основі старих фотографій котри принесете.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części:
-część poświęcona kulturze żydowskiej–wykład oraz prezentacja wystawy,
-warsztaty, na których uczestnicy będą tworzyć portret swoich przodków na podstawie przyniesionych fotografii.

g


 

Pomoc dla MAJDANU
Drodzy Państwo,
Wszyscy z wielką trwogą i smutkiem śledzimy wydarzenia, do jakich dochodzi obecnie w Kijowie – wielu z nas chce pomóc osobom demonstrującym, pobitym lub dziennikarzom, na miarę naszych możliwości. Potrzebni są wolontariusze medyczni, mogący udzielić pierwszej pomocy pobitym. Ważne jest zaangażowanie prawników, którzy mogliby przygotowywać opinie prawne aktualnych wydarzeń w świetle prawa międzynarodowego oraz udzielać konsultacji osadzonym. Konieczne jest wsparcie finansowe mediów internetowych,  które wyświetlają wydarzenia z Kijowa na żywo.
Zbiórka publiczna – pieniądze będą przekazywane  na pomoc osobom rannym i represjonowanym w czasie demonstracji na Euromajdanie. 
Fundacji Edukacja dla Demokracji: www.edudemo.org.pl
Fundacjа Edukacja dla Demokracji, Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa
nr rachunku 18 1240 1037 1111 0010 4591 0813
W Warszawie pieniądze można wpłacać także do specjalnej skarbony w cerkwi greckokatolickiej oo. Bazylianów na Miodowej 16.
Leki i środki opatrunkowe: 
Warszawa - lokal Państwomiasto ul. Andersa 29;
Warszawa -biuro europosła P.Zalewskiego ul. Piękna 1B/19
Kraków - biuro parlamentarne R.Thun ul. Pijarska 5
Białystok - biuro poselskie R.Tyszkiewicza ul. Malmeda 10
Lublin - biuro poselskie M.Kabacińskiego ul. Krakowskie Przedmieście 10/5
Łódź - redakcja "Gazety Wyborczej" ul. Sienkiewicza 72
Datki pieniężne można też przekazywać na konto 
Caritas Diecezji Wrocławsko - Gdańskiej Obrz. Greckokatolickiego
Pl. Nankiera 15a, 50-140 Wrocław
nr:  43 1020 5242 0000 2202 0117 7948
z dopiskiem „POMOC DLA UKRAINY”.

Lub
Caritas Diecezji Przmysko-Warszwskiej Obrz. Greckokatolickiego 
ul. Dąbrowskiego 30, 14-300 Morąg
nr:  10 1020 3613 0000 6402 0080 7032
z dopiskiem „POMOC DLA UKRAINY”.
 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – zbiórka publiczna pieniędzy w celu finansowego wsparcia poszkodowanych ukraińskich dziennikarzy 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
PKO BP  30 1020 1097 0000 7202 0257 4606
 
Środki pochodzące ze zbiórki będą przeznaczone na pomoc dla dziennikarzy ukraińskich poszkodowanych podczas udziału w tzw. Euromajdanie, poprzez pokrycie kosztów związanych z procesami sądowymi dziennikarzy, naprawy uszkodzonego i zakupu nowego sprzętu dziennikarskiego oraz wsparcia dziennikarzy pozbawionych pracy i środków do życia
http://www.sdp.pl/informacje/9280,zbiorka-publiczna-na-rzecz-ukrainskich-dziennikarzy,1391509896
Bezpośrednio finansowo można wesprzeć niezależną obywatelską telewizję internetową Hromadske.tv, która wyświetla wydarzenia z Kijowa na żywo,  przez całą dobę: http://hromadske.tv/donate lub przyłączyć się do zbiórki społecznościowej (aby trzymać wsparcie do 6 kwietnia br. muszą zebrać milion hrywien 
http://biggggidea.com/project/392/
Jeżeli ktoś ma możliwość pojechać do Kijowa jako obserwator, to może dołączyć się do inicjatywy Fundacji Otwarty Dialog: http://www.odfoundation.eu/pl/urgents/1567/
Sprawdź najnowsze wiadomości na:
https://www.facebook.com/EuroMaydan
Najpilniejsze potrzeby Euromajdanu: http://www.maidanhelp.org/
Nie zapominajcie też aby informować znajomych – Polaków i Ukraińców - o bieżących wydarzeniach i potrzebach.

DZIĘKUJEMY!


 

pyrtej

РІДНА БЕСІДА З ПЕТРОМ ПИРТЕЙОМ
RIDNA BESIDA Z PETROM PYRTEJOM
23.02.2014

Patronat medialny
Radio Lemko

rlemko

Презентаця книжки авторства Петра Пиртея «Лемківски говірки», Горлиці 2013 (ред. В. Гойсак, рецензент проф. М. Лесів).
Спеціальний гіст спітканя - Лілія Тхір – дочка Петра Пиртея

В програмі:
- житєва стежка Автора і його наукова спадщина;
- презентація мультимедіальна старих фотографій з Криниці, Фльоринки, Перунки, Ґорлиц (Руска бурса), Кросна – місц, пов’язаних з житьом Петра Пиртея;
- презентація наукових видань, присвячених лемківским говіркам од кінця ХІХст. - описи говірок, словники;
- дискусія про сучасний стан лемківской бесіди;
- мовне вихованя в наших родинах.

Prezentacja książki autorstwa Petra Pyrteja „Łemkowskie gwary”, Gorlice 2013 (red. W. Hojsak, recenzent prof. M. Lesiw)
Gościem specjalnym spotkania będzie Lilia Tchir – córka autora.
W programie:
- życie i twórczość Autora
- prezentacja multimedialna starych fotografii z Krynicy, Florynki, Gorlic (Ruska Bursa), Krosna – miejsc, które są związane z Autorem,
- cenne rozmowy i dyskusje o stanie łemkowskiej mowy. g


 

luiku

KONCERT LUIKU
ETHNO DANCE PROSTO Z UKRAINY
Centrum Kultury im. B. I Antonycza
28.02.2014, 19:30 
Ukraiński projekt Luiku to nic innego, jak gorący taniec w stylu world music
przy akompaniamencie „żywych” instrumentów, to zakarpacki etno-dance.
Luiku proponuje słuchaczom niesamowitą potrawę: mix kilku kultur muzycznych regionu Zakarpacia: ukraińskiej, tureckiej, polskiej, węgierskiej, rumuńskiej oraz bałkańskiej.

Wielobarwna muzyka rozprasza codzienne troski, pozwala zapomnieć się w tańcu. Głównym pomysłodawcą Luiku jest słynny ukraiński muzyk i producent muzyczny, Dmytro Tsyperdyuk (Dazzle Dreams). Na dzień dzisiejszy, oprócz Dmytra (wokal, gitara, dar buka, turecki saz),Luiku tworzy jeszcze dwóch muzyków: DJ i perkusista w jednej osobie oraz akordeonista. Luiku to projekt półakustyczny. Z playbacku brzmią wyłącznie te instrumenty, których dźwięku nie sposób odtworzyć. g


lisy

Audycję ze spotkania
realizuje Radio Lemko

rlemko

ЛЕМКІВСКИ ЛІСИ - СПІР О СПРАВЕДЛИВІСТ!
ŁEMKOWSKIE LASY - SPÓR O SPRAWIEDLIWOŚĆ!
9 luty 2014r., godz. 14:00 
Centrum Kultury im. B. I Antonycza
Aktualny stan spraw odzyskiwania utraconego mienia przez Łemków przedstawi Przewodniczący Prezydium ZŁ Stefan Hładyk, Wacław Szlanta oraz Radca Prawny Paweł Sokół. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Skarbu Państwa oraz Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

g


 

kalendar14

KALENDARZ NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ
KULTURALNYCH W CENTRUM KULTURY
IM. B. I ANTONYCZA W GORLICACH

Календар подій 2014 р. -pdf

Kalendarz wydarzeń 2014 r. -pdf

 

Patronat medialny
Radio Lemko

rlemko

 

У цей неспокійний і складний для України час прагнемо висловити солідарність з українським народом, який повстав у героїчній боротьбі за своє демократичне європейське майбутнє.

Ми підтримуємо європейські прагнення України, яка, попри запевнення свого президента щодо курсу на європейську інтеграцію, так беззастережно була позбавлена своїх мрій.

Ми рішуче висловлюємося проти силового вирішення політичної кризи в Україні, не тільки у столиці, але також в окремих областях, де влада вдається до тоталітарних методів для придушення народного протесту, зокрема залучає так званих «тітушок», які діють під захистом міліції. Жертвами насилля уже стало п’ятеро людей.

Єднаємось з нашими братами та сестрами, які в умовах жорстоких репресій та утисків з надзвичайним завзяттям та непоступливістю захищають громадянські права і людську гідність. Ми віримо, що мирний дух Майдану та християнські цінності будуть супроводжувати громадянське українське суспільство на шляху до демократичної та дійсно незалежної держави.

Об’єднання лемків


 

W tym niespokojnym i trudnym dla Ukrainy okresie pragniemy wyrazić solidarność z ukraińskim narodem, który podjął heroiczną nierówną walkę o swą demokratyczną europejską przyszłość.

Wspieramy europejskie dążenia Ukrainy, która pomimo zapewnień swojego prezydenta o podjętym kursie na Zachód, tak bezpardonowo została pozbawiona swych marzeń.

Występujemy przeciwko siłowym rozwiązaniom kryzysowej sytuacji na Ukrainie, nie tylko w sercu kraju Kijowie, lecz także w poszczególnych obwodach, gdzie do tłumienia narodowego powstania władza mobilizuje również bojówki działające pod przykryciem milicji, ucieka się do metod właściwych dla totalitaryzmu.

Jednoczymy się ze swymi uciskanymi pobratymcami, którzy w obliczu represji oraz niepewnej przyszłości Ukrainy z niebywałą determinacją i nieustępliwością bronią swobód obywatelskich i ludzkiej godności. Wierzymy, iż pokojowy duch Majdanu oraz wartości chrześcijańskie będą mottem towarzyszącym społeczeństwu ukraińskiemu w drodze do demokratycznej niezależnej Ukrainy.

Zjednoczenie Łemków


nadija

НАДІЯ
22.02.2014

Sala Balowa na Kawaleryjskiej, Legnica

Запрашаме / Zapraszamy


 

antek

Центр культури ім. Б. І. Антонича 
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza

Календар подій / Kalendarz wydarzeń

Календар подій 2014 р. -pdf

Kalendarz wydarzeń 2014r. -pdf

art

bn2013

У цей передсвятковий час з покорою і трепетом в серці чекаємо народження Божого Дитяти. Нехай Святий вечір та Різдвяні свята минають у мирі та єдності, а Новий 2014 рік буде щасливим та вдалим і принесе здійснення благородних задумів.
Головна Управа Об'єднання лемків

Boga Człowieka przeżywajmy w duchu skupienia. Wigilijny wieczór i Święta Bożego Narodzenia niech upływają w duchu jedności i pokoju zaś nadchodzący Nowy 2014 Rok będzie bardziej łaskawy i przyniesie spełnienie szlachetnych zamiarów.
Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków


koladuwania_2013

ОД РІЗДВА ДО МАЛАНКИ!
Сердечні запрашаме на колядування-маланкування.
В нережисеруваній програмі вечера:
-каждий приносит мериндю и добрий настрій зо собом,
-дакус поколядуєме, дакус помаланкуєме,
-00:00 Новий рік привитаме,
-дідня ся розийдеме!
Сходимеся 11 січня 2014 р. о 18:59 годині.

g


weczirky

ВЕЧІРКИ WECZIRKY
22.12.2013

Запрашаме Вас на регіональни лемківски вечірки до Ющаковой хижи Панкна, 22 грудня 2013 р. (неділя) 17.00 год.

Zapraszamy na tradycyjne łemkowskie weczirki 22.12.2013 r. (niedziela), Pętna, godz. 17.00 gospodarstwo Państwa Juszczaków.


 

Становиско Міністра середовища по спітканю з представниками Об’єднання лемків, котре одбилося 3.12.2013 р. в Варшаві.
Stanowisko Ministra Środwiska Janusza Zaleskiego po spodkaniu z przedstawicielami Zjednoczenia Łemków, które odbyło się 3.12.2013 r w Warszawie.

art

l LIST PODSEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA JANUSZA ZALESKIEGO DO DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH ADAMA WASIAKA.

l LIST PODSEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA JANUSZA ZALESKIEGO DO WOJEWODY MAŁPOLSKIEGO JERZEGO MILLERA.


 

PROBLEMATYKA ZWROTU ŁEMKOWSKICH LASÓW
Corocznie wstrzymywana jest wycinka drzew w lasach byłych właścicieli, którym zwrócono już własność, bądź których  sprawy zwrotów są w toku – do wykorzystania w indywidualnych sprawach zainteresowanych osób.

art

l LIST PODSEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA JANUSZA ZALESKIEGO DO DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH ADAMA WASIAKA.


 

kino

ЩИРО ПРОСИМЕ ВАС НА ЗИМОВЕ КІНО
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZIMOWE KINO

07.12.2013. 18:00
В етнічних кліматах  „Згадуваня святкуваня”, реж. Вальдемар Янда, ТБ3 Краків, 2006 р. (20 хв.)
„Бити собом на штоден и од свята”, реж. Вальдемар Янда, ТБ3 Краків, 2008 р.  (20 хв.)
„Там на Лемковині”, реж. Данута Кашевска, ТБ Познань 2008 р. (15 хв)
Фільми  з архіву Товариства Лемко-Товер.
На конец обзерання долги и никому не потрібни бесіди закушувани кукуридзіом
Запрашаме

Z cyklu etniczne klimaty „Wspominanie świętowanie” reż. Waldemar Janda, TVP3 Kraków,
2006 r.(20 min.)
„Być sobą na co dzień i od święta” reż. Waldemar Janda, TVP3 Kraków, 2008 r. (20 min.)
„Tam na Lemkowyni” reż. Danuta Kaszewska, TVP Poznań 2008 r. (15 min)
Prezentowane  filmy pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Lemko Tower
Po projekcji filmów długie i nikomu nie potrzebne dyskusje przegryzane popcornem
Zapraszamy


 

paczka

Продолжаючы зачату гвони акцю, Радio-Лемко разом з православном парaфiйом в Луґах оголашат II едицю "Благодарной лемкiвской пачкы" 
Подiя має зiнтегруваты нашых люды, а найперше помочы потрiбуючым, штобы сьвяточный час добрi вспоминалы!
За зобрани грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в ґрекокатолицкыx та православныx парафiяx. Пiнязi мож вплачати на поданый нижше банковый рахунок:


4 5 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA 
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL27114020040000300201355387
Swift: POLUPLPR
наголовком: "SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA"
О вшыткых новинах звязаных з "Благодарном пачком" будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi.

Kontynuując rozpoczętą w ubiegłym roku akcję, Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza drugą edycję "Szlachetnej Łemkowskiej Paczki".
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc świąteczną dla najbardziej potrzebujących, żeby miło wspominali świąteczny czas.
Zebrane pieniądze zostaną podzielone między parafiami prawosławnymi oraz greckokatolickimi. Wpłaty proszę kierować pod wskazane konto:
45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA 
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL27114020040000300201355387
Swift: POLUPLPR
TYTUŁEM:" SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA"
O wszystkich nowościach związanych ze "Szlachetną Paczką" będziemy pisać na naszej facebook'owej stronie.


 

jeruzalem

ŁEMKOWSKIE JERUZALEM
Łemkowskie Jeruzalem jest przedsięwzięciem kontynuowanym od 13 lat. Realizacja tego projektu integruje łemkowskie środowisko artystyczne, które w swych twórczych poszukiwaniach porusza różne kwestie związane z tą kulturą. Coroczne ekspozycje ukazują niszową (jeśli chodzi o zakres tematyczny) twórczość artystów biorących udział w tym projekcie.
Łemkowskie Jeruzalem ma dla nas znaczenie symboliczne, to miejsce magiczne, to powrót do korzeni, podróż wgłęb siebie.


Oprócz walorów artystycznych posiada jeszcze jeden, ważny aspekt swojej misji i komunikacji z odbiorcą. Zachęca społeczeństwo do dialogu międzykulturowego i bliższego zapoznania się z tajnikami kultury łemkowskiej.
Tegoroczna edycja XIII Łemkowskiego Jeruzalem poświęcona jest twórczości Andyego Warhola, który  był z pochodzenia Łemkiem (Rusnakiem).
Jego twórczość miała wielkie znaczenie dla sobie współczesnych i kolejnych pokoleń artystów. Do dzisiejszego dnia pojęcia popkultury i  pop artu są  jednymi z najbardziej rozpoznawalnych spośród tendencji i kierunków artystycznych XX wieku. Warto zatem przypomnieć tą wybitną postać i odnieść się do jego twórczości.
THE WARHOL EFFECT/ EFEKT WARHOLA jest hasłem przewodnim.
Dla tak niewielkiej społeczności jak nasza, identyfikacja z  osobami wybitnymi, znanymi, które wywodzą się z tego kręgu kulturowego ma ogromne znaczenie w procesie dalszego kształtowania się tożsamości kulturowej.
Niniejsza wystawa oraz katalog ukazują to, co udało nam się wspólnie opracować  w tym roku podczas tygodniowego pleneru w Beskidzie Niskim.
Partnerem projektu jest Akademia Sztuki w Krakowie - opiekun artystyczno-merytoryczny prof. Grzegorz Sztwiertnia. W projekcie wzięło udział 16 artystów z: Polski, Ukrainy oraz Słowacji.
Zakres ekspozycji: malarstwo, grafika komputerowa, film, techniki autorskie. Ilość prac: 30 szt., formatowo bardzo zróżnicowane. Ilość wystawionych prac dostosowana jest do możliwości wystawienniczych galerii.
Prezentacja tej wystawy w Strzelcach Krajeńskich jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, zważywszy na fakt, iż duża część naszej społeczności mieszka w tym mieście lub bliskiej okolicy.
Koordynator wystawy
Natalia Hładyk


 

l ARTYKUŁ HALINY GAJDY P.T. „JESTEŚMY BOGATSI AŻ O TRZY ZABYTKI NA LIŚCIE UNESCO” – „GAZETA GORLICKA” 25 CZERWIEC 2013R.

art

 

l ARTYKUŁ ANNY RYDZANICZ P.T. „VELKA MORAVA” - „PRZEGLĄD PRAWOSŁAWNY” NR 10 (255) PAŹDZIERNIK 2006R.

art

l STANISŁAW POMPROWICZ – „MODEST HUMIECKI (1842-1899) - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ” – FRAGMENT Z PUBLIKACJI „RZECZ O ŁEMKOWSKIEJ ENKLAWIE NA PÓŁNOC OD KROSNA” POD RED. SEBASTIANA DUBIEL DMYTRYSZYNA

art

 

legendy

LEGENDY I HISTORIE, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYTRAFIĆ PO DRODZE


Zjednoczenie Łemków przy wsparciu Województwa Małopolskiego, zrealizowało projekt pn. „Legendy i historie, które mogą się przytrafić po drodze”.

W ramach projektu w miejscowościach Łosie, Nowica i Bartne, powstały trzy niespotykane eksponaty, związane z ginącymi rzemiosłami dawnej Łemkowszczyzny: maziarstwem, łyżkarstwem i kamieniarstwem. Ich ogromna forma oraz zakres tematyki, której dotykają maja na celu przyciągać uwagę wędrujących szlakami turystycznymi ale także zachęcać do poznania historii i tradycji lokalnego rzemiosła. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi projektu, ale przede wszystkim do obejrzenia tych niecodziennych eksponatów osobiście.    

art g