watra 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Новини - Aktualności

 

wiklina

Як зробити кошик на Великде
17.04.2016 r, godz.15.00
Варштати плетеня з лозини для молодих и родичів
Матеріали доступни на місци, приносиме лем секатор
Місця обмежени
Записатися мож: 504 603 517

Wielkanocny koszyk
17.04.2016 r, godz.15.00
Warsztaty wikliniarskie dla młodzieży oraz dorosłych
Materiały dostępne na miejscu, przynosimy tylko sekator
Ilość miejsc ograniczona
Zapisy: 504 603 517

Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, Pl. Dworzysko 5, Горлиці
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorliceg


 

hladyk

Запрашаме на тематичне спітканя з циклю
Лемківска Бібліотека:
Політични и релігійни настрої на Лемківщині 100 років тому, а лемківска еміграція.
Темат аналізувати буде Штефан Гладик.

10.04.2016 r, godz.17.00
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича,
Pl. Dworzysko 5, Горлиці


Zapraszamy na spotkanie tematyczne z cyklu
Łemkowska Biblioteka:
Nastroje polityczne i religijne na Łemkowszczyźnie przed wiekiem, a emigracja łemkowska.
Próby analizy dokona Stefan Hładyk.

10.04.2016 r, godz.17.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorliceg


 

WARTO PRZECZYTAĆ!
Artykuł Aleksandra Małachowskiego — „ROZMYŚLANIA Z POWODU PEWNEJ FOTOGRAFII”, dostępny po kliknięciu w tytuł.  

art


 

pisanki

«МОЯ ЦЕГЛИНА ДЛЯ ВІЛЬХІВЦЯ»
Юж за два місяці 21-22 мая 2016 р. зийдеме ся в Вільхівци на XXVI Лемківским кермеши. В склад Комітету організацийного Кермешу крім Головной управи Об’єднання лемків, Сільской ради и Парафіальной ради входят тіж члени місцевого гуртка ОЛ в Вільхівци: Іван Торопило, Зенон Федак, Миколай Ґабло, Богдан Палка, Іван Томащик, котри взяли на себе труд приготуваня Свята.
Під час кермешу заакцентуєме тіж значущий ювілей 500-ліття села. Оргкомітет Кермешу постановив увічнити тот ювілей на пам’ятним камени, котрий засвідчит багатовіковий и багатокультурний внесок вільхівецкой громади в історію села.
Ви тіж можете внести свій вклад в Вільхівецкє Свято.
Заохачаме Вас пожертвувати цеглинку на будову пам’ятника за такими данима:
68 1240 5110 1111 0000 5210 1616
Bank PKO S.A. O/Gorlice ul. Jagiełły 6
з дописком:
„Moja cegiełka dla Olchowca”

„MOJA CEGIEŁKA DLA OLCHOWCA”
21-22 maja 2016 r. zapraszamy na XXVI Łemkowski Kermesz w Olchowcu, do którego
zostały dwa miesiące.
4 marca w siedzibie Zjednoczenia Łemków odbyło się spotkanie organizacyjne poprzedzające to przedsięwzięcie. Komitet organizacyjny olchowieckiego święta tworzą członkowie Koła Terenowego ZŁ: Jan Toropiło, Zenon Fedak, Mikołaj Gabło, Bogdan Pałka, Jan Tomaszczyk.
Wyjątkowość XXVI edycji Kermeszu podkreślą obchody 500 lokalizacji wsi. W związku z tym Komitet organizacyjny wraz z Zarządem Głównym ZŁ podjął decyzje o budowie obelisku upamiętniającego to wydarzenie oraz wielowiekowy i wielokulturowy wkład olchowieckiej wspólnoty w historię wsi.
Każdy z Państwa może wnieść swój wkład w budowę tego przedsięwzięcia, zostać darczyńcą do czego zachęcamy.
Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy:
68 1240 5110 1111 0000 5210 1616
Bank PKO S.A. O/Gorlice ul. Jagiełły 6
z dopiskiem:
„Moja cegiełka dla Olchowca”


 

lyzki

Аж до Дунаю тріски падают,
кєд з новичанами жиці стругают!
Варштати точиня жиц для діти, молоді и родичів
Матеріали доступни на місци
Місця обмежени
Записатися мож: lemkounion@poczta.onet.pl, 18 353 29 06 або в паучині ФБ
А тілко при тім радости и задоволіня, переконайтеся!
20.03.2016 р. 17:00 год. Центр культури ім. Богдана-Ігоря Антонича, Pl. Dworzysko 5, м.Горлиці

Wióry lecą czyli  drewniana łyżka rodem z Nowicy!
Warsztaty łyżkarskie dla dzieci, młodzieży oraz  rodziców
Materiały dostępne na miejscu
Ilość miejsc ograniczona
Zapisy: lemkounion@poczta.onet.pl, 18 353 29 06 lub przez FB
Satysfakcja z pracy i  dobra zabawa gwarantowana,  zapraszamy!
20.03.2016 r. godz. 17:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice


 

pisanki

44 ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ІМ. МИХАЙЛА КОВАЛЬСЬКОГО В ҐОЖОВІ ВЄЛЬКОПОЛЬСЬКОМУ

Об’єднання українців у Польщі і Об’єднання лемків, управи гуртків у Ґожові та Любуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 44 Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського. Писанки, найменше п’ять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках) просимо послати до 14 березня 2016 р. на адресу Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta - Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. з допискою „konkurs pisanek”. Пакет просимо позначити написом „ostrożnie szkło”. До середини просимо покласти карточку, на якій буде вказано ім’я, прізвище, адреса, вік автора та інформація про реґіон походження використаних писанкарських узорів. Нагороджені писанки експоноватимуться на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 20 березня 2016 р. Розпорядок Конкурсу доступний в Етнографічному Відділені Любуського Музею ім. Яна Декерта, tel. (0-95) 751 00 07 та на сторінці www.muzeumlubuskie.pl.

44 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK IM. MICHAŁA KOWALSKIEGO

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału в 44 Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych pisanek. Dobrze opakowaną paczkę należy jeszcze opatrzyć napisem: „ostrożnie szkło” i wysłać do 13 marca 2016 r. na adres: Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „konkurs pisanek”
Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im Jana Dekerta „Spichlerz”, której uroczyste otwarcie nastąpi 20.03.2016 w Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”. informacje pod. tel. (0-95) 751 00 07 i na stronie www.muzeumlubuskie.pl.

wielkanoc


 

7 marca Wojewoda Dolnośląski spotkał się z przedstawicielkami mniejszości narodowych i etnicznych


Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w spotkaniu z przedstawicielkami mniejszości narodowych i etnicznych oraz parlamentarzystkami z Dolnego Śląska. Rozmowa była też okazją do złożenia życzeń z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Tematem przewodnim spotkania była rola kobiety w mniejszościach etnicznych i narodowych. Zjednoczenie Łemków reprezentowała: Justyna Wyszowska, Maria Kileczawa oraz Lidia Tylawska.

Relacja na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiegoart


 

watra 2016

XXXIV Лемківска ватра в Ждини
XXXIV Łemkowska Watra w Zdyni
22-24 VII 2016
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
art


 

Elity Łemkowszczyzny po I wojnie światowej

Еліти Лемківщини по І Світовій війні и їх діла: Републіка Команецка а Републіка Фльориньска 1918-1920
28.02.2016 r, godz.15.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza,
Pl. Dworzysko 5, Gorlice

Якими били умови повстаня тих двох цікавих культурових практик,  політични и ідеологічни їх концепції. Обі на свій спосіб розуміли русинів, обі в інчий спосіб хотіли гарантувати майбутнє своїм громадянам.
Што до гнеска з того ся лишило? Теми піднявся Богдан Гук.

Elity Łemkowszczyzny po I wojnie światowej i ich dzieła: Republika Komaniecka wobec Republiki Floryńskiej 1918-1920

Spotkanie poświęcone jest porównaniu warunków powstania i koncepcji politycznych i ideologicznych tych dwóch interesujących praktyk kulturowych. Każda na inny sposób rozumiała Rusinów i w inny sposób chciała zagwarantować przyszłość swym obywatelom. Co pozostało z tego dziś? Próby bilansu dokona Bogdan Huk.g


 

lemko fashion

ЛЕМКО Fashion
07.02.2016 r., godz.14.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza,
Pl. Dworzysko 5, Gorlice

Недільне спітканя по обіді для мами и дівки при каві и солодким.
Варштати традицийной лемківской кривульки.
провадят Анна Добровольска и Моніка Бєрнацка.
Кількіст місць обмежена.
Треба лем прити, участ є безплатна.
Запрашаме!

ЛЕМКО Fashion
Niedzielne popołudnie dla córki i mamy przy kawie i ciasteczku.
Warsztaty tradycyjnej biżuterii łemkowskiej- krywulki.
Zajęcia prowadzi pani Anna Dobrowolska oraz Monika Biernacka.
Ilość miejsc ograniczona.
Wystarczy przyjść, udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy! g


 

9 zjazd zl

Tradycyjne wartości - nowe możliwości - szeroka współpraca
pod takim hasłem 30.01.2016 r. odbył się IX. Zjazd Zjednoczenia Łemków. Delegaci Zjazdu wybrali nowy Zarząd Główny organizacji na czele z przewodniczącym Stefanem Kłapykiem oraz podjęli uchwały Zjazdu.
Na fotografii uczestnicy Zjazdu.

Традицийны вартости - новы можливости- шырока співпраця
під таким гаслом 30.І.2016 р. в Старостві повітовим в Горлицях мав місце IX З’їзд Об’єднання лемків. Делегати З’їзду обрали нову Головну управу ОЛ, яку очолив Штефан Клапик, прийняли постанови З’їзду.
На фотографії учасники З’їзду.

g


 

weczirky

ВЕЧІРКИ 

17 cічня гурток ОЛ в Криниці організував Лемківски вечірки. Давни обряди, вечіркови забави і коляди представили діти і молодь з ансамблю «Лемківский перстеник» з Гладишова. До хижи, в котрій пряли дівчата, хлопчиска припровадили Туроня, Медведя, робили збитки i бавилися разом з дівчатми. Разом з артистами давних коляд і приспівок вчилися вшитки присутни. Ірена Гутиряк вчила вшитких охочих прясти, а пані Штефанія Барновска вказувала традицийни лемківски вишивки.

17 stycznia koło terenowe ZŁ w Krynicy zorganizowała Łemkiwsky weczirky. Dawne obrzędy, zabawy weczirkowe oraz kolędy prezentowali dzieci i młodzież zespołu „Lemkiwskyj perstenyk” z Gładyszowa. Do domu, w którym przędły dziewczęta chłopcy przyprowadzili Turonia, Niedźwiedzia, były wspólne tańce i śpiewy. Każdy chętny mógł się pouczyć trudnej sztuki przędzenia pod nadzorem Ireny Hutyriak, a pani Stefania Barnowska prezentowała tradycyjne łemkowskie wzory na przykładzie własnych wyszywek.g


 

weczirky

ВЕЧІРКИ 

Запрашаме Вас на регіональни лемківски вечірки до Криниці, парафіяльний зал при церкви свв. апостолів Петра й Павла,
17 січня 2016 р. (неділя), початок
 16:00 

Дитячо-молодіжний фольклорний колектив «Лемківский перстеник» з Гладишова юж 4 рік з черги на Лемковині представлят зреконструювани автентични гри и забави з традицийних лемківских вечірок, переплетени стародавнима вечірковима колядами.g


 

życzenia bożonarodzeniowe 2016

rizdwo_16


 

koladuwania 2016

Іде зьвізда чудна... 
В різдвяним часі сердечні запрашаме Вас на шторічний
вечер коляд до Центру культури ім. Б. І. Антонича в Горлицях .
В нережисеруваній програмі вечера 16 січня 2016 р., початок 17:00.
виступлят:
 «Джерело» - церковний хор Хрестовоздвиженьской греко-католицкой церкви в Кракові разом з дітми з пункту навчання рідной мови в Кракові, молодіжний вокальний ансамбль "Роса" з Устя Горлицкого, придут тіж до нас колядники з Полян и Вільхівця.g


 

kalduwania 2016

Колядування 
Гурток Об’єднання лемків з Кракова є організатором коляди на Лемковині.
Сподівайтеся колядників в селах Білянка - Новиця (08.01) и в сусідніх руснацких селах Бехерів - Реґєтівка (09.01).

g

 


 

maroko

Бербер віскі и тажін масаж

Запрашаме на показ слайдів
Барбари Борейшо и Наталії Гладик
Буде дуже оповіданя о тім што то
Бербер віскі и тажін масаж
Буде можна послухати, спрібувати,
обізрити, понюхати и помацяти
тот раз штоси нелемківского для Вас маме
12 грудня 2015 р., год. 18:00
Центр культури ім. Б. І. Антонича

Приходте

Berber whisky i tajin masaż

Zapraszamy na slajdowisko z udziałem Barbary Borejszo i Natalii Hładyk
gęste opowieści różnej treści o tym, co to jest Berber whisky i tajin masaż
będzie można usłyszeć, spróbować, zobaczyć, powąchać, a nawet dotknąć.
Coś innego, niełemkowskiego dla Was mamy,
12 grudnia o godz. 18:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
Przybywajcie
g


 

krywulki

ЛЕМКО Fashion
13.12.2015 p., 14.00 год.

Недільне спітканя по обіді для мами и дівки при каві и солодким
Варштати традицийной лемківской кривульки провадит пані Анна Добровольска
Кількіст місьць обмежена
Треба лем прити, участ є безплатна
Запрашаме!

ЛЕМКО Fashion
13.12.2015 r., godz.14.00

Niedzielne popołudnie dla córki i mamy przy kawie i ciasteczku
Warsztaty tradycyjnej biżuterii łemkowskiej- krywulki
Zajęcia prowadzi pani Anna Dobrowolska
Ilość miejsc ograniczona
Wystarczy przyjść, udział w warsztatach jest bezpłatny
Zapraszamy! g


 

paczka

Об'єднання лемків всперат акцію

Продолжаючы зачату три рокы тому акцію, Радio-Лемко разом з православном парaфiйом в Лугах оголашат ІV едицію "Благодарной лемкiвской пачкы".
Подiя має зiнтегрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы сьвяточний час добрi вспоминали!
За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в греко-католицкых і православных парафiях.

Пiнязi мож вплачати на поданий нижше банківский рахунок:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP

наголовком: "SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA"
О вшыткых новинах звязаных з "Благодарном лемківском пачком" будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi.

ГРОШЫ ЗБЕРАМЕ ДО 1 СІЧНЯ!

Zjednoczenie Łemków wspiera akcję

Kontynuując rozpoczętą trzy lata temu akcję, Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza czwartą edycję "Szlachetnej Łemkowskiej Paczki".
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc dla najbardziej potrzebujących, żeby miło wspominali świąteczny czas.
Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane zostaną w greckokatolickich i prawosławnych parafiach. Wpłaty proszę kierować pod wskazane poniżej konto:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP

tytułem: "SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA"

O wszystkich aktualnościach związanych ze "Szlachetną łemkowską paczką" będziemy pisać na naszej facebookowej stronie.
PIENIĄDZE ZBIERAMY DO 1 STYCZNIA!


 

УГОДА В СПРАВІ ЗВОРОТУ ЛІСІВ!

Од 1991 року Об’єднання лемків провадит стараня, яки сприяют зворотови забраной державом власности, яка належала лемкам депортуваним в рамах операції «Вісла». ОЛ шторока звертатся до Міністерства середовища РП з вимогом стримувати витинаня дерев в тих лісах, котрих власники або спадкоємці ведут стараня про їх зворот.

12 жовтня 2015 р. в Варшаві представники Об’єднання лемків – голова Еміль Гойсак и заступник голови Штефан Клапик підписали з заступником Генерального директора “Державних лісів” Янушом Залеским и віце-міністром Міністерства середовища РП Катажином Кемпком угоду штодо видаваня власности давним власникам, котрим суд одповідньом постановом звернув їхню незаконно забрану власніст.

В угоді перерахувани сут практични правила звороту лісів «Державнима лісами» од імени Державной скарбниці. Документи и інформації подаєме ниже.

   


 

autoprtret potrojny

О'бєднання лемків и артисти запрашают на отвертя вистави XV «Лемківский Єрусалим»
ПОТРІЙНИЙ АВТОПОРТРЕТ
в п'ятницю 23 жовтня 2015р., год. 18.00
в програмі вечера концерт
Центр культури ім. Б. І. Антонича. пл. Двориско 5, Горлиці
вистава чинна до 27.11.2015

Zjednoczenie Łemków oraz artyści zapraszają na wernisaż wystawy z cyklu XV „Łemkowskie Jeruzalem”
AUTOPORTRET POTRÓJNY
w piątek 23 października 2015r., godz. 18.00

w programie wieczoru koncert
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, Plac Dworzysko 5, Gorlice
wystawa potrwa do 27.11.2015


 

lem dance

Лем Dance
10.10.2015, 12.00 Szkoła Podstawowa w Gładyszowie

Наукa лемківского традицийного танця и анімацийно-рухови забави з танцьом караібским.

Czyli nauka łemkowskiego tańca tradycyjnego połączona z zabawami ruchowo- animacyjnymi oraz tańcem karaibskim


 

dnia antonycza

XIII Дни Антонича
в Криниці-Здрою
03 жовтня (субота) 2015 р.

XІІI. Dni B. I. Antonycza
w Krynicy Zdroju
03 października (sobota) 2015 r.


XIII Дни Антонича в Криниці-Здрою
03 жовтня (субота) 2015 р.
організувани през О'бєднання лемків и Гурток ОЛ в Криниці
Сердечні просиме на чергову едицію святкуваня дня Б. І. Антонича
яку приготували-зме з думком про наймолодши наши потіхи

виїжджаме о 8.00 рано, вертаме о 18.15 гвечер
в програмі:
- звіджаня Криниці и Музею Никифора, дале Мушини и Поврозника,
- спрібуєме забави в кренглі,
- будеме малювати,
- обізриме виставу ікон з новицких варштатів,
- посмотриме на Криницю з Гори Парковой.

Harmonogram
XІІI. Dni B. I. Antonycza zorganizowanych w Krynicy Zdroju
przez Zjednoczenie Łemków z siedzibą w Gorlicach oraz Koło Terenowe ZŁ w Krynicy
w dniu 03.10.2015 r. (sobota)
Przejazd autobusu (autobus 40-osobowy firma „Libropol”) na trasie Gorlice – Łosie – Uście Gorlickie – Krynica-Zdrój:
- godz. 8.00 wyjazd z Gorlic (stacja Grosar)
- 8.20 przystanek w Łosiu
- 8.45 przystanek w Uściu Gorlickim na krzyżówce do Czarnej
- 9.45 przyjazd do Krynicy-Zdroju
- godz. 9.45 Sala parafialna przy Cerkwi: drugie śniadanie.
- 10.00 ścieżka edukacyjno-turystyczna – przejazd autobusem na trasie: Krynica – Muszyna Powroźnik - Krynica
- 12.30 obiad w restauracji „Krynicki” oraz wizyta w kręgielni
- 13.00 Sala parafialna przy Cerkwi: warsztaty plastyczne, zabawy integracyjne dla dzieci młodszych
- 14.00 przejazd na deptak, zwiedzanie Muzeum Nikifora – Epifaniusza Drowniaka oraz wystawy poplenerowej ikon z Nowicy
- 15.30 wyjście na Górę Parkową
- 16.30 przejazd do Gorlic na trasie (godz. 17.30 - Uście Gorl., 17.55 - Łosie, 18.15 - Gorlice)


 

Гомін Лемківщини - 29-30 серпня 2015 - Зимна Вода 

wschod_zachod

Отвертя вистави Здзіслава Постемпского ЛЕМКЫ
ДЕ СХІД З ЗАХОДОМ...

Пам’ятки сакральной архітектури и мистецтва в Бєщадах, в Бескиді Низким и на Погірю Карпацким
Стилі – Ріжниці – Елементи спільни
Спітканя з Боґуславом АуґустиноWernisaż wystawy fotografii Zdzisława Postępskiego ŁEMKOWIE
GDZIE WSCHÓD Z ZACHODEM…

Zabytki architektury sakralnej i sztuki w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim.
Style – Podobieństwa – Różnice
Spotkanie z Bogusławem Augustynem

12.09.2015 r., 18:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza Pl. Dworzysko 5, Gorlice
wystawa ŁEMKOWIE potrwa do 30.09.2015 r.

ЗАПРАШАМЕ / ZAPRASZAMY g


 

res

Вистава фотографій Здзіслава Постемпского  «Лемкы»
Wystawa fotografii Zdzisława Postępskiego "Łemkowie"

Wystawa potrwa od 17.08 do 30.09.2015 r. 

nikifor

Dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy
Zjednoczenie Łemków oraz artyści,
zapraszają na wernisaż wystawy z cyklu
XV „Łemkowskie Jeruzalem”
AUTOPORTRET POTRÓJNY
ПОТРІЙНИЙ АВТОПОРТРЕТ

w piątek 21 sierpnia 2015r., godz. 19.00
miejsce prezentacji:
Galeria Sztuki w Legnicy, plac Katedralny 1
wystawa potrwa od 12.08.2015 do 02.09.2015.

g


 

RELACJE Z XXXIII ŁEMKOWSKIEJ WATRY W ZDYNI  

pisma

Pisma powitalne do uczestników i organizatora XXXIII Łemkowskiej Watry w Zdyni

 

 

 

 

art


 

33 watra

17 липня розпалиме чергову 33 Лемківску ватру в Ждини, котра без 3 дни буде сповнена Вами, музиком и добром забавом. 
Програма доступна на 
www.watrazdynia.pl
Приходте, приіжджайте

17 lipca rozpalimy kolejną 33 Łemkowską Watrę w Zdyni, która przez następne 2 dni będzie pełna Was, muzyki i dobrej zabawy. 
Program festiwalu dostępny na 
www.watrazdynia.pl 
Przybywajcie 


 

perstenyk

Фольклорний ансамбль "Лемківский перстеник", який діє при Об'єднанню лемків, на сцені 49 Дитячого фестивалю української культури в Ельблонзі (16-17 травня 2015 р.)

Zespół Folklorystyczny "Łemkiwskyj Perstenyk" działający przy Zjednoczeniu Łemków na scenie 49 Dziecięcym Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Elblągu (16-17 maja 2015 r.)

 

g 

Незвичайни гості
В суботу пополудни Центр культури ім. Б.І.Антонича одвідили виняткови гості. Група дванадцетьох діти и їх опікуни приїхали до нас з України, а докладні з ріжних части того краю, м.ін. з Львівской, Хмельницкой, Київской, Чернігівской, Івано-Франківской области. В Горлицях гостили тижден, а нас одвідили 18 квітня, ден перед виїздом. Приїзд діти, вітцьове котрих, боронят свойого краю на війні, організувала Малопольска Фундація приязни польско-україньско-словацкой. Візита в нас била єдним з пунктів програми іх побиту.
В рамах спітканя організували-зме нашим малим гостям несподіванку: варштати малюваня традицийних лемківских писанок і барже сучасну форму того мистецтва – великодни писанки, оздабляни пацюрками, басанунками и інчима готовима матеріалами. Варштати провадила Вікторія Гойсак. Вказали-зме дітям тіж наши регіональни строї, кімнату-музей поета Б.І.Антонича.  Било дуже радости и забави, а на закінчиня спільна знимка в лемківских строях.

Niezwykli goście
W sobotnie popołudnie Centrum Kultury im.  Antonycza  odwiedzili wyjątkowych gości. Grupa dwanaściorga dzieci oraz ich opiekunowie przyjechali do nas z Ukrainy, a dokładnie z różnych części tego kraju m.in.: z obwodu lwowskiego, chmielnickiego, kijowskiego oraz iwanofrankowskiego. W Gorlicach gościli tydzień czasu, a nas odwiedzili 18 kwietnia na dzień przed wyjazdem. Przyjazd dzieci, których ojcowie walczą na wojnie zorganizowała Małopolska Fundacja przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej. Wizyta u nas była jednym z punktów programu ich pobytu.
W ramach spotkania zorganizowaliśmy naszym małym gościom niespodziankę,  warsztaty malowania tradycyjnych łemkowskich pisanek oraz bardziej współczesna formę tego rękodzieła, pisanki wielkanocne wykonywane z gotowych materiałów. Warsztaty poprowadziła pani Wiktoria Hojsak. Dużo było radości oraz zabawy, a na zakończenie wspólna zbiorowa fotografia w łemkowskich strojach.

g

 

PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNO KONSULTACYJNEGO, Z ZAKRESU  PROWADZENIA GOSPODARKI PASTERSKIEJ NA OBSZARZE KARPAT, POŚWIECONEGO WDRAŻANIU STRATEGII MARKI KARPACKIEJ „CARPATHIA”

Gorlice, 24 luty 2015
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach, plac Dworzysko 5

18.00-18.05 - Otwarcie i prezentacja organizatorów spotkania: Stefan Hładyk Zjednoczenie Łemków, Andrzej Orchel, prezes „Beskid Zielony” Lokalnej Organizacji Turystycznej.
18.05-18.20 - Geneza powstania, strategia i wdrażanie „Carpathia” Marki Karpackiej. Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
18.20-18.35 - Program „Karpaty Łączą”  - założenia programowe. Kultura pasterska w odniesieniu do Beskidu Niskiego - Łemkowszczyzny. Józef Michałek.
18.35-19.00 - Praktyka gazdowania w gospodarstwie górskim w odniesieniu do Beskidu Niskiego. „Redyk Karpacki” świadectwo wspólnoty karpackiej przy jej bogactwie kulturowym  Zaproszenie na I Zjazd Karpacki w Ludźmierzu. Piotr Kohut, wiceprezes Związku Podhalan.
19.00-19.15 - „Europejski znak - Karpacki smak” – karpackie produkty regionalne szansą rozwoju regionu.  Andrzej Gąsienica-Makowski, prezes Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne
19.15-19.30 - Zasady uczestnictwa oraz symulacji korzyści w systemie wdrażania marki. Plan działań i źródła finansowania.  Odniesienie do innych inicjatyw karpackich, zachowując wobec nich zasadę partnerstwa z uwzględnieniem kryteriów marki i ich dostosowanie w sposób partycypacyjny. „Carpatia” Marka Karpacka a mniejszości etniczne. Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
19.30-20.00 - Dyskusja.
20.00-20.30 - „Smaczki regionalne”- poczęstunek.
ZAPRASZAMY

g

 

bmswk

Об’єднання лемків в проєкті Бібліотека - місце, де сходятся ріжни культури

"Бібліотека - місце, де сходятся ріжни культури" - то польско-норвезкий проєкт, в рамках якого штирі бібліотеки ґмін Горлицкого повіту об’єднали свої сили и розпочали співпрацю з бібліотеками норвезкима. В рамках взаємной співраці представники польской сторони г вересни одвідили партнерів в Норвегії, а по недовгім часі, бо юж 8-9 жовтня, скандинави приїхали дакой з ревізитом до Польщи. 
Товдиль 9 жовтня 2014 р. паньство Oddbjørn Hansen и Уршуля Лях з Багатомовной бібліотеки в Осло разом зо своїма польскима партнерами одвідили Бібліотеку ім. Василя, Теофіля и Олександра Куриллів в Центрі культури ім. Б.-І. Антонича в Горлицях. Запозналися там з засобами бібліотеки, яка містит даден 3 тис. книжок, в тім позиції передани паньством Курилло и засоби громаджени през Об’єднання лемків. Згідні з планами за недовгий час Бібліотека проваджена през Об’єднання лемків має збогатити каталог Міской публичной бібліотеки ім. Станіслава Ґєдройця в Горлицях.Співпраця медже нашом організаційом и Міском публичном бібліотеком принесе вимірни користи, бо читальникам будут удоступлени тіж унікальни  регіональни позиції. Крім того Бібліотека ім. Василя, Теофіля и Олександра Куриллів має в своїх засобах книжки, написани в лемківскій говірці, в мові: україньскій, росийскій, сербскій и словацкій. Каталог наших атракцийних богатих засобів, проваджений в системі SOWA2 буде загальнодоступним, и завдяки тому збільшится ґроно читальників отвертих на нови площини освіти.
Приблизили-зме нашим госцям культурну діяльність Центру культури ім. Б.-І. Антонича в Горлицях, мали они змогу ближе познати постаті славних лемків: покровителя Центру культури - Богдана Ігоря Антонича, криницкого маларя - Епіфана Дровняка-Никифора чи Енді Воргола. Госці одвідили Центр культури напередодни вернісажу вистави ХІV Лемкіского Єрусалима, а то зас била добра нагода, жеби попризератися лемківскому мистецтву "од кухни".

Zjednoczenie Łemków w projekcie Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur

„Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” to projekt polsko-norweski, w ramach którego cztery biblioteki gmin powiatu gorlickiego zawiązały partnerstwo oraz podjęły współpracę z bibliotekami norweskimi. W ramach wspólnie podjętych działań, we wrześniu przedstawiciele polskiej strony odwiedzili Norwegię, co z kolei zaowocowało rewizytą strony norweskiej w Polsce,  w dniach 8 i 9 października b.r.
W jej ramach 9 października 2014 r,  Państwo Oddbjørn Hansen i Urszula Lach z Biblioteki Wielojęzycznej w Oslo, w towarzystwie polskich partnerów, odwiedzili Centrum Kultury im. B.I.Antonycza w Gorlicach, w którym mieści się Biblioteka im. Wasyla, Teofila i Aleksandra Kuryłłów. Przybliżona im została przede wszystkim historia księgozbioru, liczącego około 3 tys. egzemplarzy, obejmującego oprócz księgarskiego zbioru Kuryłłów, także pozycje książkowe wydawane i gromadzone przez Zjednoczenie Łemków. W najbliższych planach dotyczących biblioteki prowadzonej przez naszą organizację przewiduje się jej  włączenie do katalogu miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach. Współpraca pomiędzy naszą organizacją a Miejską Biblioteką Publiczną przyniesie same wymierne korzyści, ponieważ udostępnione zostaną czytelnikom unikalne, regionalne pozycje. Ale nie tylko one. Biblioteka im. Wasyla, Teofila i Aleksandra Kuryłłów może zaoferować również książki w języku łemkowskim, ukraińskim, rosyjskim, serbskim oraz słowackim. Skatalogowanie w systemie SOWA2 naszego, atrakcyjnego dla czytelników pod względem poznawczym księgozbioru przyczyni się do upowszechnienia oraz wzrostu zainteresowania nim, otworzy czytelników na nowe obszary wiedzy.
Nasi goście zostali zapoznani z działalnością kulturalną Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, przybliżyliśmy im postacie znanych twórców Łemkowskich – patrona Centrum Kultury - Bohdana Ihora Antonycza, krynickiego malarza Epifaniusza Drowniaka – Nikifora czy Andy’ego Warhola. Spotkanie odbyło się w przeddzień wernisażu wystawy XIV Łemkowskiego Jeruzalem, dlatego nasi partnerzy mieli możliwość zobaczyć jak wyglądają przygotowania do otwarcia ekspozycji.

g


 

Ciekawostki historyczne

Artykuł Pawła Wrońskiego -"Szkolnictwo na Łemkowszczyźnie 1866-1947" [w:]
Rozprawy z dziejów oświaty t. XXXIII/90
PL ISSN 00080-4754
Artykuł dostępny także w dziale „Do pobrania”.

art

 

tatry

PÚTNICKÝ CHODNÍK NA POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ
SZLAK PIELGRZYMKOWY NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM

W DNIU 28.06.2014 ZAPRASZAMY DO ZDYNI na promocję szlaku połączoną z otwarciem wystawy fotografii pn.
KAPLICZKI. LUDOWA SZTUKA SAKRALNA BESKIDU NISKIEGO autorstwa Roberta Huka


REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OD GODZINY 9.00 (OBIEKT WATRY W ZDYNI)
Program spotkania:
- Przywitanie gości – Stefan Hładyk
- Prezentacja projektu „Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim” - Elżbieta Wansacz
- Otwarcie wystawy fotografii „Kapliczki. Ludowa sztuka sakralna Beskidu Niskiego”, autorstwa Roberta Huka  – słowo autora
- Omówienie wybranych miejsc kultu pielgrzymkowego na szlaku i ich znaczenie dla społecznosci lokalnej
- Prezentacja multimedialna – współpraca na pograniczu polsko-słowackim
- Lunch
- Wolne spędzanie czasu, zwiedzanie obiektug

unia


legendy

LEGENDY I HISTORIE, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYTRAFIĆ PO DRODZE


Zjednoczenie Łemków przy wsparciu Województwa Małopolskiego, zrealizowało projekt pn. „Legendy i historie, które mogą się przytrafić po drodze”.

W ramach projektu w miejscowościach Łosie, Nowica i Bartne, powstały trzy niespotykane eksponaty, związane z ginącymi rzemiosłami dawnej Łemkowszczyzny: maziarstwem, łyżkarstwem i kamieniarstwem. Ich ogromna forma oraz zakres tematyki, której dotykają maja na celu przyciągać uwagę wędrujących szlakami turystycznymi ale także zachęcać do poznania historii i tradycji lokalnego rzemiosła. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi projektu, ale przede wszystkim do obejrzenia tych niecodziennych eksponatów osobiście.    

art g