Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини - Aktualności

 

ldace

Лем Dance
Наукa лемківского традицийного танця и анімацийно-рухови забави з танцьом караібским провадят: Ксеня Онишканич - танцюристка ансамблю пісні и танця Ягеллоньского університету «Слов’янки» и ансамблю пісні и танця «Ослав’яни» & Катажина Свєнс - інструктор танця Ґмінного осередка культури в Ропі
коли: 13 вересня, 15.00 год.
Місце: горлицкий Ринок
Одбудутся тіж плястични варштати — ґраффіті на тему “Строї народів світу”.

Танцювальний показ ансамблю “Лемківский перстеник” з Ґладишова і ансамблю “Explosion” з Ропи
Кєд би погода не сприяла, то перенесемеся до Центру культури ім. Б.-І. Антонича, Plac Dworzysko 5
Щиро запрашаме до спільной забави, рахуєме на вашу присутність.

Лем Dance
Czyli nauka łemkowskiego tańca tradycyjnego połączona z zabawami ruchowo- animacyjnymi oraz tańcem karaibskim
prowadzą: Ksenia Onyszkanycz tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Osławiany” i Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki” & Katarzyna Święs instruktor tańca w Gminnym Ośrodku Kultury w Ropie
kiedy: 13 września, godz. 15.00
miejsce: gorlicki Rynek
Równolegle będą odbywać się warsztaty plastyczne – graffiti temat „Stroje narodów świata”.
Pokaz taneczny Zespołu LEMKIWSKIJ PERSTENYK z Gładyszowa oraz Zespołu EXPLOSION z Ropy
W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza zostanie przeniesiona do Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Plac Dworzysko 5
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy, liczymy na waszą obecnośćg


 

Ciekawostki historyczne

Artykuł Pawła Wrońskiego -"Szkolnictwo na Łemkowszczyźnie 1866-1947" [w:]
Rozprawy z dziejów oświaty t. XXXIII/90
PL ISSN 00080-4754
Artykuł dostępny także w dziale „Do pobrania”.

art

 

lubownia

Артистичне сузір’я
Gwiazdozbiór sztuki

Молоди артисти зо Старой Любовні
Młodzi artyści ze Starej Lubowni, SK
Wystawa prac
Артистичне сузір’я
Gwiazdozbiór sztuki
6 września (sobota) godz. 18:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice
6 вересня (субота) год. 18:00 Центр култури ім. Б. І. Антонича, Пл. Двожиско 5, Горлиціg


 

jeruzalem2014

XIV ЛЕМКІВСЬКИЙ ЄРУСАЛИМ / ŁEMKOWSKIE JERUZALEM

ЗАПИСКИ ЗО СЬВІТА / NOTATNIK ZE ŚWIATA

 

Тогорічний  Лемківскій Єрусалим присвячений є Никифорови — а так по правді Епіфанію Дровнякови — простому, як бы ся здавало малярови, самоукови, лемку з походжыня.
Епіфан быв барз плідным творцьом — намалював праві 40 тисячів образів.

Він творив тіж своєрідны записникы, нотатникы, молитовникы
, в котрых на маціцькых паперях малював портрети, хыжи, церкви – його сьвятий сьвіт.
Вынятковіст той творчости полігат тіж на тім, же не смотрив на тяжкє штоденне жытя, а лишився вірний свойому малярскому покликаню. Цілий час штоси записував, як якісий кроникар, творив документ часу, в котрім пришло му жыти.

Tegoroczna edycja Łemkowskiego Jeruzalem poświęcona jest Nikiforowi – a właściwie Epifaniuszowi Drowniakowi – malarzowi prymitywiście łemkowskiego pochodzenia.

Epifan był niezwykle płodnym twórcą – jest autorem blisko 40 tysięcy dzieł. Tworzył też swoistego rodzaju notatniki, notesiki, modlitewniki, w których na skrawkach papieru powstawały portrety, wille, cerkwie – jego święty świat. Unikatowość jego twórczości polega również na tym, że mimo trudów codziennego życia, pozostał wierny swojej pasji malarskiej. Cały czas  notował z kronikarską wręcz dokładnością tworząc dokument czasu, w którym przyszło mu żyć.

g


 

szlak

PÚTNICKÝ CHODNÍK NA POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ
SZLAK PIELGRZYMKOWY NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM

W dniu 28.06.2014 w Zdyni odbyła się uroczysta promocja szlaku pielgrzymkowego połączona z  otwarciem wystawy fotografii pn.  KAPLICZKI. LUDOWA SZTUKA SAKRALNA BESKIDU NISKIEGO autorstwa Roberta Huka. W ramach projektu został wyznaczony szlak pielgrzymkowy i wybudowana wiata wystawiennicza w Zdyni.

Opracowano i wydrukowano mapy  wraz z przewodnikiem po szlaku. Na szlaku zostały umieszczone trzy tablice z mapą szlaku – dwie w Zdyni i jedna w Wysowej-Zdroju. Realizatorem projektu było Zjednoczenie Łemków a partnerem  Obec Frickovce.
Reportaż z otwarcia szlaku na portalu gorlice.tv

unia


 

32watra

 

Так было на 32 Лемківскій ватрі в Ждыни найд себе на знимці в ґалерії ватряних фотографій

Tak było na 32 Łemkowskiej Watrze w Zdyni znajdź się na fotografii w galerii watrowych zdjeć

 

SPOT RADIA RDN MAŁOPOLSKA PROMUJĄCY 32. ŁEMKOWSKĄ WATRĘ W ŻDYNI

 


 

portret

Akcja fotograficzna pn.
Łemków portret własny
Zachowaj tradycję - zrób sobie zdjęcie
Лемківскы портреты
Підтримай традицію – зроб собі знимку

W trakcie trwania Łemkowskiej Watry w Zdyni będzie działało fotograficzne atellie, w którym będzie można zrobić sobie fotografię rodzinną lub indywidualną.
Działanie ma na celu przywrócenie tradycji wspólnego, rodzinnego fotografowania się, dzięki czemu powstanie również współczesny portret Łemków.
 

szlakgtv

Reportaż gorlice.tv z otwarcia na terenie Łemkowskiej Watry w Zdyni Szlaku Pielgrzymkowego Na Pograniczu Polsko-Słowackim.
 

32watra

Вшитки дороги провадят до Ждини
Юж 32 раз - з 18 по 20 липня 2014 рока — розпалиме символічний оген Лемківской ватри. В Ждини, лем собі відомим ритмом, зас буде бити серце лемківской культури. Фурт думаме, як догодити Гостям Ватри, як спростати Вашим культурно-музичним сподіваням. Дбаме, жеби триднева програма Ватри вмістила якнайширший контекст культуровий нашой громади, єй богатсво, розмаіття, шануєме специфіку каждого лемківского села чи бесіду даного реґіону Карпат. Лем не легко тото вшитко зробити в 72 години.

В програмі Ватри не забракне концертів, варштатів, авторских спіткань чи простору для наймолодших. Вкрили-зме для Вас фрагмент ватряного неба велич повалом, што дост значущо змінят інфраструктуру об’єкту Лемківской ватри.
На музичній сцені Ватри переплітатся давнє з найсучаснійшим, то ту родятся нови хіти, джінґлі... и фоторгафії до родинних лемківских альбомів. Кєд би то лем фестіваль, а то ищи едукація, інтеграція, вимір трансграничний, познавчий, суспільний и релігійний. Ту родится культура, нови єй прояви, новий стиль и мода. В тим живим людским конґльомераті по роках однаходятся призабити обличчя, а з вчерашнього ворога - надійний товариш.
Жичиме Вам, жеби Вас на Ватрі нич не боліво, но хибаль же ноги од гуляня!

Wszystkie drogi prowadzą do Żdyni
Po raz 32 w dniach od 18 do 20 lipca 2014 roku zapłonie symboliczny ogień Łemkowskiej Watry, a Zdynia po raz kolejny stanie się miejscem tętniącym łemkowską kulturą. Każdego roku stawiamy sobie bardzo wysoką poprzeczkę, starając się spełnić Wasze kulturalno-muzyczne oczekiwania. Dbamy o to, aby trzydniowy program imprezy ukazywał maksymalnie szeroki kontekst kulturowy naszej społeczności, a tym samym etniczne zróżnicowanie dawnych mieszkańców Karpat. Z drugiej jednak strony mamy świadomość, że  trudno jest pokazać wszystko kiedy ma się  tylko 72 godziny.
Podczas tegorocznej edycji przewidzieliśmy sporo koncertów, konkursów, warsztatów, program dla najmłodszych watrowiczów oraz spotkania autorskie. Oddamy Państwu do użytku nowy obiekt, o który wzbogaciliśmy infrastrukturę obiektu Łemkowskiej Watry.
Muzyczna strona imprezy to przegląd zespołów i tego co aktualne w muzycznym brzmieniu wśród naszych hudaków. Różnorodne i twórcze ujęcie tradycji połączone z elementami kultury współczesnej przyczynia się do szerszego popularyzowania cech wyróżniających naszą kulturę. Watra jest imprezą kulturalną o wymiarze transgranicznym, ma charakter kulturotwórczy, edukacyjny oraz integrujący Łemków rozsianych po całym świecie. Wyróżnikiem jej jest bez wątpienia kontakt z żywą kulturą łemkowską oraz możliwość spotkania się, czasem po latach... Postaramy się spełnić Wasze muzyczne oczekiwania, tak by nogi od tańca bolały Was co najmniej tydzień!

ЗАПРАШАМЕ / ZAPRASZAMY


 

jeru2104

"NOTATNIK ZE ŚWIATA- WEDŁUG NIKIFORA"
«ЗАПИСКИ ЗО СЬВІТА – З-ПІД РУКИ НИКИФОРА»

Konferencja -  26 czerwca 2014, godz. 19.00
Конференція - 26 червня 2014 р., 19.00 год.

"Pasjonaci , amatorzy - sztuka do szuflady",  Zdzisław Thol
"Świat w małym pudełeczku schowam - Nikifora notatnik ze świata",  Joanna Zemanek
"Kino dokumentalne – film faktów czy film fikcji?", Jacek Ziemek
"Nikt jak Nikifor. Nikt jak Niko Pirosmani", Jan Trzupek

«Пасйонати, аматори - мистецтво до шуфляди, Здзіслав Толь
«Сьвіт в маціцькій скринці заховам – Никифорови записки зо сьвіта», Йоанна Земанек
«Документальне кіно – фільм фактів чи фільм фікції?», Яцек Зємек
«Нихто як Никифор. Нихто як Ніко Піросмані», Ян Тшупек

ЗАПРАШАМЕ / ZAPRASZAMYg


 

tatry

PÚTNICKÝ CHODNÍK NA POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ
SZLAK PIELGRZYMKOWY NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM

W DNIU 28.06.2014 ZAPRASZAMY DO ZDYNI na promocję szlaku połączoną z otwarciem wystawy fotografii pn.
KAPLICZKI. LUDOWA SZTUKA SAKRALNA BESKIDU NISKIEGO autorstwa Roberta Huka


REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OD GODZINY 9.00 (OBIEKT WATRY W ZDYNI)
Program spotkania:
- Przywitanie gości – Stefan Hładyk
- Prezentacja projektu „Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim” - Elżbieta Wansacz
- Otwarcie wystawy fotografii „Kapliczki. Ludowa sztuka sakralna Beskidu Niskiego”, autorstwa Roberta Huka  – słowo autora
- Omówienie wybranych miejsc kultu pielgrzymkowego na szlaku i ich znaczenie dla społecznosci lokalnej
- Prezentacja multimedialna – współpraca na pograniczu polsko-słowackim
- Lunch
- Wolne spędzanie czasu, zwiedzanie obiektug

unia


legendy

LEGENDY I HISTORIE, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYTRAFIĆ PO DRODZE


Zjednoczenie Łemków przy wsparciu Województwa Małopolskiego, zrealizowało projekt pn. „Legendy i historie, które mogą się przytrafić po drodze”.

W ramach projektu w miejscowościach Łosie, Nowica i Bartne, powstały trzy niespotykane eksponaty, związane z ginącymi rzemiosłami dawnej Łemkowszczyzny: maziarstwem, łyżkarstwem i kamieniarstwem. Ich ogromna forma oraz zakres tematyki, której dotykają maja na celu przyciągać uwagę wędrujących szlakami turystycznymi ale także zachęcać do poznania historii i tradycji lokalnego rzemiosła. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi projektu, ale przede wszystkim do obejrzenia tych niecodziennych eksponatów osobiście.    

art g