Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

wat_ker_baner

 

Новини - Aktualności

 

СПІТКАНЯ З БОҐУСЛАВОМ АУҐУСТИНОМ
Охорона культурного и історичного краєвиду Лемківщини як ключови елементи для функціонуваня сельских теренів

Боґуслав Ауґустин – історик, презес Центру культурной туристики „Carpathia”, зацікавліня: історія реґіону, охорона пам’яток і культурного краєвиду, охорона льокальной архітектури, плянуваня культурного простору, гірский провідник, працює в Устриках Вижніх.

Вернісаж виставки
«Церква в пейзажи Лемківщини» листівки з архіву Єжи Млинарского

SPOTKANIE Z BOGUSŁAWEM AUGUSTYNEM
Ochrona krajobrazu kulturowego i historycznego  Łemkowszczyzny jako elementy kluczowe dla funkcjonowania obszarów wiejskich

Bogusław Augustyn historyk, Prezes Centrum Turystyki Kulturowej „Carpathia”, obszar zainteresowań: historia regionu, ochrona zabytków oraz krajobrazu kulturowego, ochrona lokalnej architektury, planowanie przestrzeni kulturowej, przewodnik górski, pracuje i działa w Ustrzykach Dolnych.
Wernisaż wystawy
„Cerkiew w pejzażu Łemkowszczyzny” pocztówki ze zbiorów Jerzego Młynarskiego g


 

43 ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ІМ. МИХАЙЛА КОВАЛЬСЬКОГО В ҐОЖОВІ ВЄЛЬКОПОЛЬСЬКОМУ

Об’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, та Любуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 43 Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського. Писанки, найменше пять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках) просимо послати до 22 березня 2015 р. на адресу Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta - Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. з допискою „konkurs pisanek”. Пакет просимо позначити написом „ostrożnie szkło”. До середини просимо покласти карточку, на якій буде ім’я, прізвище, адреса, вік автора та інформація про регіон походження використаних писанкарських узорів. Нагороджені писанки експоноватимуть на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 29 березня 2015. Розпорядок Конкурсу доступний в Етнографічному Відділені Любуського Музея ім. Яна Декерта, tel. (0-95) 751 00 07 та на сторінці www.muzeumlubuskie.pl.
                                    
43 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK IM. MICHAŁA KOWALSKIEGO

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału в 43 Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych pisanek. Dobrze opakowaną paczkę należy jeszcze opatrzyć napisem: „ostrożnie szkło” i wysłać do  22 marca 2015 r. na adres: Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „konkurs pisanek”
Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im Jana Dekerta „Spichlerz”, której uroczyste otwarcie nastąpi 29.03.2015 w Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”. informacje pod. tel. (0-95) 751 00 07 i na stronie www.muzeumlubuskie.pl.


 

PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNO KONSULTACYJNEGO, Z ZAKRESU  PROWADZENIA GOSPODARKI PASTERSKIEJ NA OBSZARZE KARPAT, POŚWIECONEGO WDRAŻANIU STRATEGII MARKI KARPACKIEJ „CARPATHIA”

Gorlice, 24 luty 2015
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach, plac Dworzysko 5

18.00-18.05 - Otwarcie i prezentacja organizatorów spotkania: Stefan Hładyk Zjednoczenie Łemków, Andrzej Orchel, prezes „Beskid Zielony” Lokalnej Organizacji Turystycznej.
18.05-18.20 - Geneza powstania, strategia i wdrażanie „Carpathia” Marki Karpackiej. Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
18.20-18.35 - Program „Karpaty Łączą”  - założenia programowe. Kultura pasterska w odniesieniu do Beskidu Niskiego - Łemkowszczyzny. Józef Michałek.
18.35-19.00 - Praktyka gazdowania w gospodarstwie górskim w odniesieniu do Beskidu Niskiego. „Redyk Karpacki” świadectwo wspólnoty karpackiej przy jej bogactwie kulturowym  Zaproszenie na I Zjazd Karpacki w Ludźmierzu. Piotr Kohut, wiceprezes Związku Podhalan.
19.00-19.15 - „Europejski znak - Karpacki smak” – karpackie produkty regionalne szansą rozwoju regionu.  Andrzej Gąsienica-Makowski, prezes Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne
19.15-19.30 - Zasady uczestnictwa oraz symulacji korzyści w systemie wdrażania marki. Plan działań i źródła finansowania.  Odniesienie do innych inicjatyw karpackich, zachowując wobec nich zasadę partnerstwa z uwzględnieniem kryteriów marki i ich dostosowanie w sposób partycypacyjny. „Carpatia” Marka Karpacka a mniejszości etniczne. Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
19.30-20.00 - Dyskusja.
20.00-20.30 - „Smaczki regionalne”- poczęstunek.
ZAPRASZAMY

g

 

НАША АКЦІЯ ГУМАНІТАРНОЙ ПОМОЧИ УКРАЇНІ І ЛЕМКІВСКИМ РОДИНАМ ДОНБАСУ ТРИВАЄ.

Звертамеся з проханьом фінансово підтримати сиріт Юлію і Миколая Бочнєвичів – молодих лемків з села Переможне, котри трагічно стратили родичів і дідів. Село Переможне під Луганьском – єден з найбільших лемківских осередків в тім реґіоні - било цілковито знищене в серпни і заняте през проросийски сили, котри до місцевой людности застосували репресії. На подвір’ю їх власного будинку сепаратисти розстріляли родичів, бабцю і діда Юлі і Миколая. Они здолали врятуватися і втечи, тепер жиют во Львові. Молодша Юля вчится, Миколай не має можливости продовжати освіту, працює. Тоти молоди люде лишилися цілком сами, сут в барз трудній матеріальній ситуації. Просиме Вас підтримати Юлю і Миколая. Пожертви можна вплачати на окремий рахунок в банку:

Zjednoczenie Łemków
Zarząd Główny
ul. Jagiełły 2 
38-300 Gorlice
NIP: 738-14-34-198
REGON: 492030570
Bank PEKAO S.A. Oddział w Gorlicach
PL  26-1240-5110-1111-0000-5210-2857
SWIFT: PKOPPLPW
з дописком: для Юлі і Миколая (tytułem: dla Julii i Mikołaja).

Результати збірки будут опублікувани на стороні ОЛ.
Особа відповідальна за збірку: член Головной управи Вікторія Гойсак (тел. 603 553 320).


 

legnica zabawa

ЗАПРАШАМЕ НА ЗАБАВУ
21 лютого 2015 до
Restauracji „Legnicka" ul. Mickiewicza 10, Legnica.

Грає ДЕМАЙ

Резервація:
Адам 609 651 536,
Ксеня 663 772 888,
Маргарета 694 467 196/ 

РІЗДВЯНА ПАЧКА ДЛЯ ЛЕМКІВ З ДОНБАСУ

В грудни Об’єднання лемків провадило збірку дарів для лемківских родин з Донбасу, котри мусіли лишити свої хижи і доробок цілого житя і оселитися в інчих регіонах України. Щиро одповіли-сте на наше проханя. Зібрали-зме, а тіж купили-зме за переказани Вами гроши, дуже дарів, головні одяг і черевіки для діти і дорослих, а тіж забавки, солодощі, шкільни річи, артикули санітарно-гігієнічни... Почтом з України вислали-зме 21 різдвяних пачок для 12 родин з дітми, приготували-зме тіж єден транспорт (9 великих міхів) для лемківских родин, котри тепер проживают в єднім селі на Тернопільщині, велику част дарів (кільканадцет міхів) переказали-зме волонтерці Ользі Соляр, котра особисті одвозит річи до Новоайдарівского р-ну Луганьской обл., де проживают лемківски родини. Дякуєме за поміч в перевожиню пачок о. Григорію Назару, Маріанні Ярій, родині Потребків, дякуєме за поміч при сортуваню одягу Любомирі Дзюбині, Оксані і Олі Баюс, Наталії Шуті. Сердечні дякуєме вшитким жертводавцям, Спаси Боже за Ваше велике серце, небайдуже до чужого горя.
До нашой акції долучилися:
Теодора і Петро Гойсак (Маластів)
Любомира Дзюбина (Горлиці)
родина Скрипаків (Горлиці)
родина Палюхів (Устя Рускє)
Штефанія і Володимир Дуць (Устя Рускє)
Анна і Штефан Клапик (Лося)
Штефан Лукачин (Ганчова)
Владислава Суховацка (Конечна)
Анна і Андрий Тилявски (Розділя)
Лідія і Василь Шкурат (Ропиця Руска)
Анна і Тома Шкурат (Маластів)
родина Данилів (Маластів)
родина Тацинів (Горлиці)
Анна і Петро Вірхняньски (Гладишів)
Іван Пупчик (Горлиці)
Богдан Пецушок (Лігниця)
Ірена Корба-Ковальчик (Гладишів)
Данута і Ваньо Баюс (Гладишів)
Єва і Дарій Пиж (Маластів)
Наталія Боґонь (Санкова)
Надія Чарнота (Санкова)
Мажена і Мирослав Боґонь з вчителями з Санковой
Данута і Яцко Стависки (Тилич)
родина Болдисів (Конечна)
Наталія Гладик (Горлиці)
Вікторія і Еміль Гойсак (Горлиці)
родина Хом’яків (Горлиці)
Марта і Євген Корбич (Ропиця Польска)
Анна Добровольска (Крива)

   


 

bmswk

Źródło: www.mbp.gorlice.pl

PIERWSZE WYPOŻYCZENIE W PROJEKCIE „REGIONALIA”!

Dla działań Partnerstwa Gorlickiego, zawiązanego w projekcie „Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur”, nastąpił moment przełomowy, wręcz historyczny. Z ogromną radością oznajmiamy, że pierwsze książki należące do stowarzyszeń Ruska Bursa i Zjednoczenie Łemków, włączone do katalogów online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach oraz wszystkich bibliotek powiatu gorlickiego, zyskały nowych czytelników. W środę, 28 stycznia 2015 roku, pięć pozycji pochodzących z Biblioteki Ruskiej Bursy, wypożyczono w szczytnym celu dołączenia ich do bibliografii pracy doktorskiej. 
Udostępnianie szerokiemu gronu czytelników poprzez katalogi online wiedzy o zgromadzonych przez obie organizacje tytułach i możliwość ich wypożyczenia za pośrednictwem MBP w Gorlicach jest działaniem innowacyjnym w dotychczasowej praktyce bibliotekarskiej. Co istotniejsze jednak, poprzez kroki milowe jakimi są najpierw opracowanie a teraz wypożyczenie pierwszej książki, utwierdzamy się w przekonaniu, że jest to działanie przemyślane, ważne i potrzebne. 
Dziękujemy obu stowarzyszeniom za udostępnienie swoich zbiorów i zapraszamy czytelników do przeglądania katalogów online i wypożyczania kolejnych książek. 
Katalog online, w którym znajdą Państwo informacje o książkach dostępny jest pod adresem:
www.gorlice-mbp.sowwwa.pl 


 

koladuwania

ИДЕ ЗЬВІЗДА ЧУДНА...

Сердечні запрашаме на колядування
в нережисеруваній програмі вечера:
-виступ колядників з Гладишова, Горлиц, Ропиці та Санковой
-дакус разом поколядуєме,
-кус ся погостиме,
Сходимеся 1 лютого 2015 р. о 18:00 годині. 

halczak

«ІСТОРІЯ ЛЕМКІВ ОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ПО  СУЧАСНІСТ»
Стріча з др габ. Богданом Гальчаком – професором Зеленогірского університету (ЗУ), істориком, працівником Інституту політології ЗУ, автором численних публікацій, присвячених лемкам, співредактором циклічного збірника «Лемки, бойки, русини – історія, сучасність, матеріальна і духовна культура». До той пори вишли друком штирі томи того циклю, а статті, поміщени в них, показуют ріжни погляди на лемківски справи.
21грудня 2014 р., початок о 15.00, Центр культури ім. Б.І.Антонича, Площа Двориско 5, Горлиці
запрашаме

“DZIEJE ŁEMKÓW OD ŚREDNIOWIECZA DO WSPÓŁCZESNOŚCI
Spotkanie z dr hab. Bohdanem Halczakiem – profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ), historykiem, pracownikiem Instytutu Politologii UZ, autorem wielu publikacji poświęconych Łemkom, współredaktorem cyklu prac zbiorowych „Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”. Dotychczas ukazały się cztery tomy tego cyklu. Artykuły zawarte w tych tomach prezentują różne poglądy na kwestię łemkowską.
21grudnia 2014 r., godz.  15.00, Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Plac Dworzysko 5, Gorlice
zapraszamy


 

weczirky

Об’єднання лемків запрашат на
ТРАДИЦИЙНИ ЛЕМКІВСКИ ВЕЧІРКИ
котри одбудутся на св. Анни - 22 грудня о 15 год. на сельскій світлиці в Ґладишові
в програмі:
-спогади учасників передвоєнних вечірок
-реконструкція традицийних вечірок в виконаню ансамблю “Лемківский перстеник”
-давни коляди, вечіркови співанки
-традицийни забави (як на вечірках на млин ходили, в черемости ся бавили, чир колотили, гуси сідили, когута пекли і ін.)
-комедия (медвід, жид, чорт і ін.)
-жартівливи приспівки
-дертя пір’я

В Різдвяним пості дівчата і ґаздині сходилися на вечірки. Сходилися не лем жеби прясти і в єдній хижи лампу світити, било то місце, де розвиялася народна культура, богата устна традиція. З  вечірками сут зв’язани специфічни фольклорни жанри: стародавни коляди, вечіркови співанки, приспівки, архаїчни забави, оповіданя, легенди, обряди і представліня з перебераньом. 

Сердечні запрашаме.
Об’єднання лемків


 

jeru_sanok

XIV ŁEMKOWSKIE JERUZALEM
Wernisaż wystawy 12 grudnia 2014 r., godz. 18:00
BWA Galeria Sanocka, Rynek 14

Łemkowskie Jeruzalem skupia artystów, dla których Łemkowszczyzna jest tożsama lub bliska z różnych powodów. Uczestnicy tego projektu odwołując się do kultury łemkowskiej w  rezultacie tworzą nową przestrzeń wizualną dla swojej sztuki w odniesieniu do tradycji swoich przodków.
Tegoroczna XIV edycja Łemkowskiego Jeruzalem poświęcona jest Nikiforowi – a właściwie Epifaniuszowi Drowniakowi – malarzowi prymitywiście łemkowskiego pochodzenia.

Epifan był niezwykle płodnym twórcą – jest autorem blisko 40 tysięcy dzieł. Tworzył też swoistego rodzaju notatniki, notesiki, modlitewniki, w których na skrawkach papieru powstawały portrety, wille, cerkwie – jego święty świat. Unikatowość jego twórczości polega również na tym, że mimo trudów codziennego życia, pozostał wierny swojej pasji malarskiej. Cały czas  notował z kronikarską wręcz dokładnością tworząc dokument czasu, w którym przyszło mu żyć.
Stąd też nazwa Notatnik ze świata czyli cząstkowy zapis naszych myśli, słów, widzianych gdzieś lub wymyślonych obrazów.


 

bmswk

Об’єднання лемків в проєкті Бібліотека - місце, де сходятся ріжни культури

"Бібліотека - місце, де сходятся ріжни культури" - то польско-норвезкий проєкт, в рамках якого штирі бібліотеки ґмін Горлицкого повіту об’єднали свої сили и розпочали співпрацю з бібліотеками норвезкима. В рамках взаємной співраці представники польской сторони г вересни одвідили партнерів в Норвегії, а по недовгім часі, бо юж 8-9 жовтня, скандинави приїхали дакой з ревізитом до Польщи. 
Товдиль 9 жовтня 2014 р. паньство Oddbjørn Hansen и Уршуля Лях з Багатомовной бібліотеки в Осло разом зо своїма польскима партнерами одвідили Бібліотеку ім. Василя, Теофіля и Олександра Куриллів в Центрі культури ім. Б.-І. Антонича в Горлицях. Запозналися там з засобами бібліотеки, яка містит даден 3 тис. книжок, в тім позиції передани паньством Курилло и засоби громаджени през Об’єднання лемків. Згідні з планами за недовгий час Бібліотека проваджена през Об’єднання лемків має збогатити каталог Міской публичной бібліотеки ім. Станіслава Ґєдройця в Горлицях.Співпраця медже нашом організаційом и Міском публичном бібліотеком принесе вимірни користи, бо читальникам будут удоступлени тіж унікальни  регіональни позиції. Крім того Бібліотека ім. Василя, Теофіля и Олександра Куриллів має в своїх засобах книжки, написани в лемківскій говірці, в мові: україньскій, росийскій, сербскій и словацкій. Каталог наших атракцийних богатих засобів, проваджений в системі SOWA2 буде загальнодоступним, и завдяки тому збільшится ґроно читальників отвертих на нови площини освіти.
Приблизили-зме нашим госцям культурну діяльність Центру культури ім. Б.-І. Антонича в Горлицях, мали они змогу ближе познати постаті славних лемків: покровителя Центру культури - Богдана Ігоря Антонича, криницкого маларя - Епіфана Дровняка-Никифора чи Енді Воргола. Госці одвідили Центр культури напередодни вернісажу вистави ХІV Лемкіского Єрусалима, а то зас била добра нагода, жеби попризератися лемківскому мистецтву "од кухни".

Zjednoczenie Łemków w projekcie Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur

„Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” to projekt polsko-norweski, w ramach którego cztery biblioteki gmin powiatu gorlickiego zawiązały partnerstwo oraz podjęły współpracę z bibliotekami norweskimi. W ramach wspólnie podjętych działań, we wrześniu przedstawiciele polskiej strony odwiedzili Norwegię, co z kolei zaowocowało rewizytą strony norweskiej w Polsce,  w dniach 8 i 9 października b.r.
W jej ramach 9 października 2014 r,  Państwo Oddbjørn Hansen i Urszula Lach z Biblioteki Wielojęzycznej w Oslo, w towarzystwie polskich partnerów, odwiedzili Centrum Kultury im. B.I.Antonycza w Gorlicach, w którym mieści się Biblioteka im. Wasyla, Teofila i Aleksandra Kuryłłów. Przybliżona im została przede wszystkim historia księgozbioru, liczącego około 3 tys. egzemplarzy, obejmującego oprócz księgarskiego zbioru Kuryłłów, także pozycje książkowe wydawane i gromadzone przez Zjednoczenie Łemków. W najbliższych planach dotyczących biblioteki prowadzonej przez naszą organizację przewiduje się jej  włączenie do katalogu miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach. Współpraca pomiędzy naszą organizacją a Miejską Biblioteką Publiczną przyniesie same wymierne korzyści, ponieważ udostępnione zostaną czytelnikom unikalne, regionalne pozycje. Ale nie tylko one. Biblioteka im. Wasyla, Teofila i Aleksandra Kuryłłów może zaoferować również książki w języku łemkowskim, ukraińskim, rosyjskim, serbskim oraz słowackim. Skatalogowanie w systemie SOWA2 naszego, atrakcyjnego dla czytelników pod względem poznawczym księgozbioru przyczyni się do upowszechnienia oraz wzrostu zainteresowania nim, otworzy czytelników na nowe obszary wiedzy.
Nasi goście zostali zapoznani z działalnością kulturalną Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, przybliżyliśmy im postacie znanych twórców Łemkowskich – patrona Centrum Kultury - Bohdana Ihora Antonycza, krynickiego malarza Epifaniusza Drowniaka – Nikifora czy Andy’ego Warhola. Spotkanie odbyło się w przeddzień wernisażu wystawy XIV Łemkowskiego Jeruzalem, dlatego nasi partnerzy mieli możliwość zobaczyć jak wyglądają przygotowania do otwarcia ekspozycji.

g


 

Ciekawostki historyczne

Artykuł Pawła Wrońskiego -"Szkolnictwo na Łemkowszczyźnie 1866-1947" [w:]
Rozprawy z dziejów oświaty t. XXXIII/90
PL ISSN 00080-4754
Artykuł dostępny także w dziale „Do pobrania”.

art

 

tatry

PÚTNICKÝ CHODNÍK NA POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ
SZLAK PIELGRZYMKOWY NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM

W DNIU 28.06.2014 ZAPRASZAMY DO ZDYNI na promocję szlaku połączoną z otwarciem wystawy fotografii pn.
KAPLICZKI. LUDOWA SZTUKA SAKRALNA BESKIDU NISKIEGO autorstwa Roberta Huka


REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OD GODZINY 9.00 (OBIEKT WATRY W ZDYNI)
Program spotkania:
- Przywitanie gości – Stefan Hładyk
- Prezentacja projektu „Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim” - Elżbieta Wansacz
- Otwarcie wystawy fotografii „Kapliczki. Ludowa sztuka sakralna Beskidu Niskiego”, autorstwa Roberta Huka  – słowo autora
- Omówienie wybranych miejsc kultu pielgrzymkowego na szlaku i ich znaczenie dla społecznosci lokalnej
- Prezentacja multimedialna – współpraca na pograniczu polsko-słowackim
- Lunch
- Wolne spędzanie czasu, zwiedzanie obiektug

unia


legendy

LEGENDY I HISTORIE, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYTRAFIĆ PO DRODZE


Zjednoczenie Łemków przy wsparciu Województwa Małopolskiego, zrealizowało projekt pn. „Legendy i historie, które mogą się przytrafić po drodze”.

W ramach projektu w miejscowościach Łosie, Nowica i Bartne, powstały trzy niespotykane eksponaty, związane z ginącymi rzemiosłami dawnej Łemkowszczyzny: maziarstwem, łyżkarstwem i kamieniarstwem. Ich ogromna forma oraz zakres tematyki, której dotykają maja na celu przyciągać uwagę wędrujących szlakami turystycznymi ale także zachęcać do poznania historii i tradycji lokalnego rzemiosła. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi projektu, ale przede wszystkim do obejrzenia tych niecodziennych eksponatów osobiście.    

art g

 

Szanowni Państwo,
Łemkowskie teksty zamieszczane na naszych stronach internetowych oraz publikowane w materiałach informacyjnych wydawanych przez Zjednoczenie Łemków pisane są zgodnie z ortografią ukraińską z uwzględnieniem zróżnicowania gwarowego w poszczególnych częściach Łemkowszczyzny zwłaszcza na płaszczyźnie leksykalnej tzn. bez odgórnie narzuconej unifikacji słownictwa i konstrukcji składniowych.

Лемківски тексти, яки заміщаме на наших нітернет-сайтах і в інформацийних матеріалах Об’єднання лемків, пишеме згідні з принципами україньской ортографії. Старамеся при тім заховати ціле богатство лемківской бесіди, єй специфіку в ріжних селах Лемківщини, а не нашмаряти штучну уніфікацію, котра забият ріжноматніст мовного простору передовшитким в лексиці і синтаксисі.